Rewitalizacja boiska - wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy przy SP Nr 2, ul. Strzelców 5 w Krakowie

.

Na terenie SP Nr 2 można już grać w piłkę nożną na nowej nawierzchni ze sztucznej trawy o wys 45 mm. Stara zniszczona nawierzchnia została zastąpiona nowoczesną  trawa o wysokości 45 mm na podkładzie amortyzującym shock-pad z wysokiej klasy zasypem z granulatu termplastycznego TPE. W ramach zadania wymieniono również zniszczoną siatkę piłkochwytową wokół boiska.