REMONT STADIONU WKS WAWEL - ul. Podchorążych 3

Remont stadionu polegający na wykonaniu nowego drenażu odwodnienia płyty stadionu, renowacji płyty stadionu, wymianie bieżni tartanowej i skoczni w dal.

Zakres prac I etapu obejmuje:

- Dostosowanie parametrów urządzeń lekkoatletycznych do obowiązujacych przepisów PZLA.

- Remont podbudowy nawierzchni syntetycznych bieżni i zakoli stadionu.

- Wyniana drenażu i odwodnienia liniowego stadionu.

- Remont skoczni w dal i trójskoku.

- Wykonanie nwadniania nawierzchni trawiastej stadionu.

 

 Zakres II etapu obejmuje:

- Zagospodarowanie terenu stadionu.

- Wykonanie nawierzchni syntetycznych bieżni i zakoli stadionu.

- Wymiana ogrodzenia płyty stadionu.

 

 

Projekt I i II etapu - Pracownia Architektury i Reklamy DJ. 

 

Koszt I etapu - 2 310 198 zł.

 

Koszt II etapu - ok. 9 000 000 zł.  

 

Termin zakończenia I etapu - 30.12.2014.

Termin zakończenia II etapu - 31.08.2016

 

Wykonawca I etapu - KRISBUD.

Wykonawca II etapu - GRETA SPORT

 

Inspektor Nadzoru ZIS - mgr inż. Czesław Gębala.

Inspektor branżowy ZIS - mgr inż. Waldemar Wołek.

Inspektor branżowy ZIS - inż. Włodzimierz Dzięgiel.