Remont Obiektów Sportowych WLKS Krakus

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

W zakres robót rozbiórkowych wchodzą następujące czynności:

- rozbiórka więźby dachowej wraz z pokryciem i orynnowaniem

- rozbiórka warstw posadzkowych i zasypek gruzowych na istniejących stropach żelbetowych

- rozbiórka fragmentów ścian (nośnych i działowych) na poszczególnych kondygnacjach w celu wprowadzenia nowej funkcji

- rozbiórka kominów

- demontaż istniejących instalacji

- wycięcie fragmentów istniejących stropów żelbetowych na nowe przewody kominowe oraz szyb windowy

- rozbiórka istniejącej żelbetowej klatki schodowej.

 

ROBOTY REMONTOWE

 

Roboty remontowe dotyczące fundamentów.

Roboty remontowe dotyczące murowanych ścian nośnych.

Roboty remontowe dotyczące ścianek działowych.

W trakcie remontu budynku należy:

- wykonać remont ścian

- domurowania nowych ścianek

Roboty remontowe dotyczące stropu nad parterem

- usunąć istniejące warstwy stropowe i wykonać nowe warstwy.

Roboty remontowe dotyczące schodów żelbetowych.

- rozebrać istniejącą konstrukcje schodów żelbetowych

- wykonać nową konstrukcje schodów żelbetowych opartych na ścianach nośnych

Roboty remontowe dotyczące konstrukcji dachu oraz pokrycia.

- rozbiórka istniejącej więźby dachowej wraz z pokryciem oraz orynnowaniem wykonanie nowych wieńców żelbetowych

- wykonanie nowej więźby dachowej

- wykonanie nowego pokrycia z blachy dachowej z warstwami izolacyjnymi połaci dachowych

Roboty remontowe dotyczące kominów.

- rozebrać istniejące kominy i wykonać nowe przewody systemowe

Roboty remontowe dotyczące instalacji wewnętrznych.

Rozbiórka istniejących instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wod. – kan. i centralnego ogrzewania i wykonać nowe.

Przewidziano nową aranżację lokali budynku.

Ściany domurowywane oraz zamurowania istniejących otworów drzwiowych i okiennych.

Wykonanie nowych belek i wieńcy żelbetowych, dachu, klatki schodowej i szybu windy.

 

Generalny Wykonawca - MURKRAK sp. z o.o.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ZIS - Dominika Ulińska