Remont Obiektów KS KORONA

Przedmiotem inwestycji w etapie I jest wykonanie remontu elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, izolacji ścian fundamentowych i tarasów, remontu dachów budynków sportowych Klubu Sportowego Korona w Krakowie. Etap II obejmuje termomodernizację budynku hali basenowej.

Zespół budynków sportowych „Korony” położony jest w kwartale zamkniętym ulicami Kalwaryjską, Warneńczyka, Zamojskiego i Placem Niepodległości.

Zespół składa się z trzech brył:

- budynku administracyjnego,

- budynku pływalni

- hali sportowej.

Budynek administracyjny z wejściem od strony ul. Kalwaryjskiej jest połączony z budynkiem pływalni przewiązką i parterową zabudową. Wszystkie budynki połączone są ze sobą zespołem piwnic w części użytkowych.

Zespół budynków będący przedmiotem remontu jest w złym stanie technicznym. Poszczególne pomieszczenia i części zabudowy przechodziły w latach 1990-2010 remonty i prace adaptacyjne, w części budynków wymieniono stolarkę i ślusarkę okienną. Modernizacji ulegały fragmenty wewnętrznej instalacji technicznej. Elewacje były fragmentarycznie przemalowywane.

Lokale parteru w związku ze zmianą najemców ulegały przebudowie a witryny i reklamy zmieniały swoje miejsce.

Planowany remont elewacji ma na celu poprawę estetyki budynku jako leżącego w reprezentacyjnej części Podgórza. Remont ma na celu także uporządkowanie reklam na budynku oraz poprawę stanu technicznego obiektów i termomodernizację.

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

 

Etap I - Wykonanie remontu elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, izolacji ścian fundamentowych i tarasów, remontu dachów budynków sportowych Klubu Sportowego Korona w Krakowie.

 

Etap II - Termomodernizacja obiektów sportowych KS KORONA – budynek hali basenowej.

 

Wykonawca - Firma Budowlano-Konserwatorska Jarosław Woźniak.

Planowany termin zkończenia zdania (Etap I) - 31.03.2017 r.

Planowany termin zakończenia zadania (Etap II) - 31.10.2017 r.

Inspektor Nadzoru Inwstorskiego ZIS - Magdalena Pomarańska.