Remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 153 przy ul. Na Błonie 15d w Krakowie

Na  boisku szkolnym przeprowadzono prace modernizacyjne związane z wymianą nawierzchni bitumicznej na nowoczesną powłokę syntetyczną-poliuretanową wykonywaną w technologii natrysku.
Zmodernizowane  boisko  posiada pola gry do: piłki nożnej, koszykówki oraz do piłki siatkowej.