Rekreacja powróci na Eisenberga

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie prowadzi negocjacje z konsorcjum czterech firm − pod przewodnictwem wrocławskiej spółki Aquainwest − zainteresowanych realizacją Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedsięwzięcie ma na celu rewitalizację zdegradowanych terenów dawnego OSiR Krakowianka (wcześniej tzw. baseny Polfy) zlokalizowanych na Osiedlu Oficerskim w Krakowie (Dzielnica II Grzegórzki).

Ideą projektu jest stworzenie kompleksu łączącego funkcje rekreacyjne − nawiązujące do tradycji miejsca (zewnętrzny sezonowy basen rekreacyjny z mokrym placem zabaw, miejscami do leżakowania, boiskami do siatkówki plażowej i innymi urządzeniami służącymi do rekreacji wraz z działającym przez cały rok zapleczem – tzw. strefa zewnętrzna) z odrębną sferą usług komercyjnych z zakresu rehabilitacji, fitness, welness i SPA, a także z ewentualnym niewielkim zapleczem hotelowym w ramach tzw. strefy wewnętrznej. Obydwie strefy obsługiwać będą dwa parkingi umiejscowione na działce przeznaczonej pod inwestycję.

 

Wstępna koncepcja zagospodarowania działki przy ulicy Eisenberga 2 została przedstawiona na stronie internetowej ZIS: http://www.zis.krakow.pl/pl/inwestycje-i-remonty/planowane-inwestycje-i-remonty/centrum-sportu-i-rekreacji-przy-ul-eisenberga-w-krakowie-31278/.

 

Przyszła umowa z partnerem prywatnym dotyczyć będzie zaprojektowania, sfinansowania, wybudowania i zarządzania obiektem przez okres około 30 lat. Więcej informacji: www.ppp4krakow.pl