Regulaminy konkursów

12. Cracovia Maraton

 

Regulamin konkursu na najlepszą fotografię z 12. CRACOVIA MARATON

 

I. Przedmiot konkursu

Tematem konkursu jest wydarzenie sportowe jakim jest bieg maratoński odbywający się

w Krakowie w dniu 28 kwietnia 2013 roku.

II. Organizatorzy

Organizatorami Konkursu są:

Gmina Miejska Kraków oraz Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

III. Warunki uczestnictwa

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

IV. Forma zgłoszenia

Zdjęcia należy przesyłać na adres mailowy z dopiskiem „Konkurs fotograficzny - 12. Cracovia Maraton ”.

Do każdego zdjęcia dołączone winny być następujące informacje: tytuł pracy oraz dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon). Każdy z autorów może przedstawić dowolną ilość prac.

V. Adres

Prace należy zgłaszać na następujący adres:

konkurs@zis.krakow.pl

Terminarz

1.  6 maja (poniedziałek) – ostateczny termin składania prac

2. Ogłoszenia wyników podane zostanie  na oficjalnej stronie www.cracoviamaraton.pl

VI.  Nagrody i wyróżnienia

Przewiduje się przyznanie trzech nagród.

Komisja ma również prawo do innego rozdziału nagród i wyróżnień.

Lista nagród zostanie ogłoszona na oficjalnej stronie www.cracoviamaraton.pl

VII. Prezentacja nagrodzonych prac

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na oficjalnej stronie Cracovia Maraton oraz w innych miejscach zgodnie z uznaniem Organizatora.

VIII. Prawa własności

Nadesłane, nagrodzone i wyróżnione prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu. Prawa autorskie twórców tych prac zostają ograniczone na rzecz organizatorów dla swobodnego wystawiania i publikowania wszystkich we wszelkich materiałach i artykułach dotyczących konkursu i publikacjach dotyczących Cracovia Maraton oraz Miasta Krakowa.

IX. Dodatkowe ustalenia dotyczące organizacji konkursu

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy przesyłać mailowo na adres: konkurs@zis.krakow.pl

 

Zwycięskie zdjęcie z 11. Cracovia Maraton - Fot. Piotr WalankiewiczRegulamin konkursu na najlepszą fotografię oraz opis pokazujące
„Jak dbasz o swoje zdrowie, a w szczególności o stawy podczas przygotowań do 12. Cracovia Maraton"
1 - Konkurs opisowy
2 - Konkurs fotograficzny

I. Przedmiot konkursu
Tematem konkursu jest pokazanie swoich przygotowań do 12. Cracovia Maraton

II. Organizatorzy
Organizatorami Konkursu są: Gmina Miejska Kraków oraz Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

III. Warunki uczestnictwa
Konkurs jest otwarty dla wszystkich.

IV. Forma zgłoszenia
1. Opis składający się z maksymalnie 1 000 znaków bez spacji należy wysłać na adres e-mail w tytule wpisując „Konkurs Artresan"
Do każdego opisu dołączone winny być następujące informacje: tytuł pracy oraz dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon). Każdy z autorów może przedstawić 1 pracę.
2. Zdjęcie należy przesyłać na adres mailowy z dopiskiem „Konkurs Artresan".
Do każdego zdjęcia dołączone winny być następujące informacje: tytuł pracy oraz dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon). Każdy z autorów może przedstawić 1 pracę.

V. Adres
Prace należy zgłaszać na następujący adres: konkurs@zis.krakow.pl  
Terminarz :
1. 22 kwietnia (poniedziałek) godzina 23.59 mija ostateczny termin składania prac
2. Publikacja prac nastąpi 23 kwietnia (wtorek) na oficjalnym profilu 
Cracovia Maraton na Facebooku , natomiast zwycięzcy zostaną ogłoszeni 24 kwietnia (środa).

VI. Nagrody i wyróżnienia
1. Dla 5 osób, które udzielą najlepszych rad jak dbać o siebie podczas wzmożonego wysiłku fizycznego czekają nagrody: po jednym opakowaniu Artresan Active 120 kapsułek + krem Artresan Active + czapeczka Artresan Active.

2. Na 5 autorów najciekawszych zdjęć czekają po dwa opakowania preparatu Artresan Active 120 kapsułek + krem Artresan Active + skórzany portfel,

Jedna osoba może wziąć udział i wygrać nagrody w dwóch konkursach jednocześnie.
Fundatorem nagród jest firma ASA Sp. Z O.O.

Nagrody zostaną wysłane pocztą. 

VII. Prezentacja nagrodzonych prac
Nagrodzone prace zostaną wystawione w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie oraz w innych miejscach zgodnie z uznaniem Organizatora.

VIII. Prawa własności
Nadesłane, nagrodzone i wyróżnione prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu. Prawa autorskie twórców tych prac zostają ograniczone na rzecz organizatorów dla swobodnego wystawiania i publikowania wszystkich we wszelkich materiałach i artykułach dotyczących konkursu i publikacjach dotyczących Cracovia Maraton oraz Miasta Krakowa.

IX. Dodatkowe ustalenia dotyczące organizacji konkursu
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy przesyłać mailowo na adres: konkurs@zis.krakow.pl