Regulamin otrzymania medalu Korony Maratonów Polskich

Niniejszy regulamin dotyczy uczestnictwa w następujących biegach: 1. Maraton Dębno, 2. Cracovia Maraton, 3. Maraton Warszawski, 4. Maraton Poznański, 5. Maraton Wrocław.

Regulamin Korony Maratonów Polskich

 

  • Maratończyk:

v  Aby uzyskać tytuł zdobywcy Korony Maratonów Polskich, należy ukończyć pięć maratonów: Maraton w Dębnie, Cracovia Maraton, Wrocław Maraton, Maraton Warszawski,
Poznań Maraton – w ciągu 24 miesięcy, licząc od daty pierwszego ukończonego maratonu zgłaszanego we wniosku. Kolejność maratonów jest dowolna.

v  Zdobywcy Korony Maratonów Polskich otrzymują dyplom i medal.

  • Zgłoszenia:

v  Jedyną instytucją przyjmującą zgłoszenia i prowadzącą weryfikację jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie – organizator Cracovia Maraton.

v  Należy wypełnić aktualny wniosek pobrany ze strony internetowej www.cracoviamaraton.pl.  

v  Własnoręcznie podpisany wniosek należy wysłać na adres:  Zarząd Infrastruktury Sportowej
w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków z dopiskiem „Korona Maratonów Polskich” lub skanem na adres:  korona@zis.krakow.pl.

v  Termin nadsyłania wniosków upływa 31 grudnia tego roku kalendarzowego, w którym zawodnik ukończył piąty maraton.  

  • Weryfikacja:

v  Czas trwania weryfikacji przesłanych wniosków to 6-8 tygodni od daty wpływu wniosku do Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

v  Lista osób pozytywnie zweryfikowanych zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.cracoviamaraton.pl.

Opłaty: Opłata za weryfikację, wydanie dyplomu  i medalu wynosi 25 złotych płatne przelewem na numer konta:  PKO Bank Polski S.A.​  55 1020 2892 0000 5102 0590 8753
Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, tytuł przelewu:  Korona Maratonów Polskich + imię i nazwisko zawodnika.

v  Opłaty należy dokonać w okresie 30 dni od otrzymania informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku.

  • Odbiór medali i dyplomów:

v  Odbiór medali i dyplomów  możliwy będzie wyłącznie po dokonaniu opłaty.

v  Osoby, które złożyły wniosek do 31 grudnia danego roku i zostały pozytywnie zweryfikowane, będą mogły odbierać  dyplom i  medal w Biurze Zawodów na stanowisku „Korona Maratonów Polskich” podczas najbliższego Cracovia Maraton.

v  Nieodebrane podczas Cracovia Maraton dyplomy i medale  zostaną wysłane pocztą
na adres podany na wniosku. Wysyłka nieodebranych odznaczeń rozpocznie się najpóźniej 30 dni po zakończeniu Cracovia Maraton.

  • Informacje dodatkowe:

v  Uzyskanie Korony Maratonów Polskich uprawnia do 50% zniżki od opłaty startowej za udział
w każdej następnej edycji  Cracovia Maraton, która przysługuje od momentu pozytywnej weryfikacji i umieszczenia listy na stronie internetowej www.cracoviamaraton.pl.

v  Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie nie odpowiada za zagubienie wniosku przez pocztę.

v  Zapytania odnośnie Korony Maratonów Polskich prosimy kierować na adres e-mail: korona@zis.krakow.pl.