Regulamin Mistrzostw Wojska Polskiego w maratonie

ORGANIZATOR:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Lubliniec

WSPÓŁORGANIZATOR:
Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie


1)    NAZWA I CEL ZAWODÓW
     
XIII  Mistrzostwa Wojska Polskiego w maratonie stanowią jeden z etapów wyłonienia najlepszych zawodników reprezentantów Wojska Polskiego na mistrzostwa organizowane przez Międzynarodową Radę Sportu Wojskowego (CISM) oraz popularyzację biegów długodystansowych w wojsku.
           
2)    TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

25  kwietnia 2010 Kraków

Start:
W Alei 3 Maja na Krakowskich Błoniach godz 9.30

Meta:
W Alei 3 Maja na Krakowskich Błoniach. Dekoracja godz 15.00

3)    UCZESTNICY

W mistrzostwach mogą brać udział żołnierze zawodowi, żołnierze służby zasadniczej i nadterminowej, podchorążowie, kadra zawodowa będąca w rezerwie oraz pracownicy wojska, po okazaniu dokumentu uprawniającego do sklasyfikowania w zawodach.

4)    KATEGORIE


Mężczyźni:
do -29 lat,  30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70-79 lat, powyżej 80 lat

Kobiety:
kategoria open

5)    SPOSÓB PRZEPROWADZENIA:

Zawody zostaną przeprowadzone w ramach  „ IX Cracovia Maratonu”
Bieg zostanie poprowadzony ulicami Krakowa. Długość trasy 42,195 km. Trasa posiada atest PZLA i AIMS.
Punkty odżywiania co 5 km.
Obowiązuje ubiór sportowy

6)    KLASYFIKACJA:

Ogólna, obejmuje wszystkich zgłoszonych zawodników  z każdej kategorii
Zawodnicy będą klasyfikowania również w kategoriach przewidzianych przez organizatora Cracovia Maratonu.

7)    ZGŁOSZENIA:

Najlepiej dokonać na stronie internetowej organizatora – http://www.cracoviamaraton.pl (formularz zawiera pytania o dane osobowe i adresowe oraz o rozmiary koszulek czy rezerwację noclegu)

Kontakt do pytań:
    
WKB Meta
JW. 4101 ul Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
CA MON 101436    fax  101345

8)    WERYFIKACJA
      
Wszyscy zawodnicy startujący w mistrzostwach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów na stoisku dla wojska. Biuro będzie czynne w następujących porach:

23.04.2010r. w godzinach 12:00 - 20:00
24.04.2010r. w godzinach 10:00 - 21:00
25.04.2010r. w godzinach 6:00 - 8:00

Adres biura: Miasteczka Maratońskiego na krakowskich Błoniach przy Al. 3 Maja. Podczas weryfikacji należy okazać dokument uprawniający udziału w mistrzostwach. (książeczka wojskowa lub rezerwisty, r-z wyjazdu, zaświadczenie o zatrudnieniu)

9)    INNE USTALENIA

Osoby startujące w Cracovia Maraton w ramach Mistrzostw Wojska Polskiego w Maratonie są zwolnione z opłaty startowej.

Nagrodzeni zostaną mężczyźni za miejsca 1-6 oraz 1-3 w kategoriach wiekowych.
kobiety za miejsca 1-3 w open.

Informacje o możliwości skorzystania z noclegu podane są na stronie internetowej organizatora.
Koszty przejazdu pokrywa jednostka delegująca.
Organizator nie zapewnia wyżywienia