Regulamin korzystania ze stron internetowych pozostających w administracji ZIS

Regulamin korzystania ze stron
 www.zis.krakow.pl
www.sport.krakow.pl
www.siatkowka.krakow.pl
www.biegtrzechkopcow.pl
www.cracoviamaraton.pl
www.kolarstwo.krakow.pl
www.kajaki.krakow.pl
www.ktw.krakow.pl
www.biegsylwestrowy.krakow.pl
oraz zasady wykorzystywania informacji tam umieszczonych

 

• Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze strony www.zis.krakow.pl, www.sport.krakow.pl, www.siatkowka.krakow.pl, www.biegtrzechkopcow.pl, www.cracoviamaraton.pl, www.kajaki.krakow.pl, www.ktw.krakow.pl
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Poprzez fakt korzystania z w/w stron Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
4. Strona wraz z treścią, znakami graficznymi, zdjęciami, materiałami audio-wideo oraz bazą danych stanowi własność Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.


• Prawa i obowiązki
1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z w/w stron w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
2. Zakazane jest korzystanie z w/w stron w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
3. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronie www.zis.krakow.pl jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
4. W przypadku wykorzystywania treści umieszczonych na stronie www.zis.krakow.pl należy każdorazowo podawać źródło informacji (nazwa jednostki oraz adres strony internetowej).
5. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób treści strony www.zis.krakow.pl w celach komercyjnych i bez uprzedniej zgody i autoryzacji przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronie www.zis.krakow.pl, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało to w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
7. Korzystanie z treści udostępnianych na stronie www.zis.krakow.pl nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
8. Informacje zamieszczane na stronie internetowej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, w szczególności, treści artykułów opisujących obiekty nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich, gdyż pełnią charakter wyłącznie informacyjny.
9. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie nie bierze odpowiedzialności za aktualność informacji na stronie www, ze względu na czas otrzymywania informacji od innych podmiotów oraz wprowadzania danych chronologicznie.


• Postanowienia końcowe
1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
2. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stornie www.zis.krakow.pl.