Regulamin II Mistrzostw Polski Fizjoterapeutów w Półmaratonie

W ramach 3. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego prowadzona będzie odrębna klasyfikacja II Mistrzostw Polski Fizjoterapeutów  w Półmaratonie.

1. Organizator: Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

2. Patronat nad biegiem obejmują: Polskie Towarzystwo Fizjoterapii i Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska

3. Termin i miejsce: Zawody zostaną przeprowadzone w ramach 3. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego, w niedzielę, 16.10.2016 roku, w Krakowie o godz. 11.00.

4. Uczestnictwo i weryfikacja: W II Mistrzostwach Polski Fizjoterapeutów prawo startu mają osoby, które w dniu rejestracji posiadają tytuł fizjoterapeuty (mgr fizjoterapii, licencjat fizjoterapii, technik fizjoterapii, mgr rehabilitacji ruchowej). Podczas odbioru pakietu startowego wymagane będzie okazanie kopii dyplomu.

5. Klasyfikacje: Rywalizacja o tytuł Mistrza Polski Fizjoterapeutów w Półmaratonie odbędzie się w kategoriach:

Kobiet i Mężczyzn.

Uczestnicy II Mistrzostw Polski Fizjoterapeutów w Półmaratonie będą również klasyfikowani w biegu głównym.

6. Nagrody: Zdobywcy miejsc I – VI w kategoriach kobiet i mężczyzn w II Mistrzostwach Polski Fizjoterapeutów w Półmaratonie otrzymają okolicznościowe puchary + nagrody.

7. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje regulamin 3. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego. Zapisy i regulamin biegu na stronie www.zis.krakow.pl

8.Osoba odpowiedzialna z ramienia fizjoterapii: Zdzisław Gruca (z.gruca @interia.pl).