Regulamin EXPO Cracovia Maraton 2013


EXPO CRACOVIA MARATON 2013

I. TERMIN I MIEJSCE EXPO CRACOVIA MARATON

1. Expo będzie odbywać się w dniach 26-28 kwietnia 2013 roku.
2. Godziny otwarcia Expo:
26.04.2013 - Piątek: 12.00-17.00
27.04.2013 - Sobota: 10.00-20.00
28.04.2013 - Niedziela: 6.00-12.00
3. EXPO Cracovia Maraton zlokalizowane będzie na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana pod trybuną zachodnią.

II. ZGŁOSZENIA DO EXPO

1. Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie e-maila na adres: afronczysty@zis.krakow.pl
2. Wystawca jest zobowiązany zgłosić swój udział w Expo do dnia 15 kwietnia 2013 roku.
3. Potwierdzeniem uczestnictwa w Expo będzie zamieszczenie nazwy wystawcy na stronie internetowej biegu www.cracoviamaraton.pl
4. Zgłoszenie jest równoznaczne z obowiązkowym uczestnictwem w Expo.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, wystawca jest zobowiązany do poinformowania organizatora poprzez wysłanie e-maila lub faxu najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia Expo.
6. Organizator może odmówić wystawcy uczestnictwa w Expo bez podania przyczyny. Odmowa zostanie przesłana na adres e-mail wystawcy w ciągu 7 dni od zgłoszenia.

III. NAJEM POWIERZCHNI

1. Wystawca dokonuje zamówienia powierzchni poprzez wybór numeru boxu. Plan boxów jest zamieszczony na stronie Cracovia Maraton.
2. Jeden box ma powierzchnię 2m x 2m.
3. Tam gdzie jest to możliwe, istnieje możliwość łączenia boxów w następujący sposób: 2x4, 2x6 itp
4. Zarezerwowane boxy będą zaznaczane na planie Expo na stronie Cracovia Maraton, a lista wystawców będzie jawna.
5. Wystawcy mają obowiązek wystawić swoje artykuły w dniu: 26.04.2013 w godzinach 9.00-12.00, a także opuścić boxy w dniu 28.04.2013 w godzinach 12.00-15.00.
6. Wystawca ma obowiązek poinformować organizatora , jeśli chce mieć dostęp do prądu oraz internetu bezprzewodowego. Prośby w trakcie imprezy będą traktowane odmownie.
7. Organizator zapewnia każdemu wystawcy stolik i dwa krzesła.
8. Teren Expo jest monitorowany i podlega całodobowej ochronie.
9. W dniu 26.04 na stadionie odbędzie się mecz piłkarski. Wystawcy mają obowiązek zabezpieczyć towar na stoiskach lub pozostać na stoisku do czasu zakończenia meczu tj. do godz. ok. 23.00.
Podczas meczu będzie możliwość prowadzenia sprzedaży wśród kibiców wchodzących na trybunę pod którą zlokalizowane jest EXPO.

IV. PŁATNOŚCI

1. Wystawca jest zobowiązany dokonać płatności przelewem na konto organizatora do dnia 15 kwietnia 2013 roku. Organizator wystawi Faktury VAT.
2. W przypadku, gdy wystawca nie uiści opłaty za stoisko do dnia 15 kwietnia 2013 roku zostanie skreślony z listy uczestników Expo.
3. Wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane.
4. Opłata za wynajęcie jednego boxu wynosi:
a. dla boxów: 9-13, 34-41, 44-47 - 1000,00 złotych netto
b. dla boxów: 101-115 - 800,00 złotych netto
c. do boxów nr: 44 oraz 47 istnieje możliwość zakupu dodatkowej powierzchni (E,F) - 500,00 złotych netto
5. Płatności można dokonać na numer konta:
Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie,
ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków
Bank Pekao S.A. o/Kraków 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013
SWIFT: PKOPPLPW

6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
7. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.


V. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Expo jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
2. Przepisy regulaminu dotyczą wszystkich uczestników Expo Cracovia Maraton
3. Ostateczne interpretacja regulaminu należy do organizatora.
4. Organizator ma prawo do zmian w Regulaminie, zmiany miejsca odbywania się EXPO oraz zmian ustawienia stoisk. O zmianach Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej.

Kraków, dn. 09.04.2013