Regulamin Expo Cracovia Maraton 2010

EXPO CRACOVIA MARATON 2010

 


I. TERMIN I MIEJSCE EXPO CRACOVIA MARATON

 

1. Expo będzie odbywać się w dniach 23-25 kwietnia 2010 roku.

2. Godziny otwarcia Expo

    23.04.2010 - Piątek: 15.00-20.00

    24.04.2010 - Sobota: 10.00-21.00

    25.04.2010 - Niedziela: 7.00 - 15.00

3. Hala namiotowa znajduje się na terenie Miasteczka Maratońskiego na krakowskich Błoniach przy al. 3 Maja w okolicy Biura Zawodów. Namiot będzie odpowiednio oznaczony.

 


II. ZGŁOSZENIA DO EXPO

 

1. Zgłoszenie odbywa się telefonicznie pod numerem 012 616 63 36 poprzez przesłanie e-maila na adres: afronczysty@zis.krakow.pl

2. Wystawca jest zobowiązany zgłosić swój udział w Expo do dnia 15 kwietnia 2010 roku.

3. Potwierdzeniem uczestnictwa w Expo będzie zamieszczenie nazwy wystawcy na stronie internetowej biegu www.cracoviamaraton.pl

4. Zgłoszenie jest równoznaczne z obowiązkowym uczestnictwem w Expo.

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, wystawca jest zobowiązany do poinformowania organizatora poprzez wysłanie e-maila lub faxu najpóźniej 7 dni przed data rozpoczęcia Expo.

6. Organizator może odmówić wystawcy uczestnictwa w Expo bez podania przyczyny. Odmowa zostanie przesłana na adres e-mail wystawcy w ciągu 7 dni od zgłoszenia.

 


III. NAJEM POWIERZCHNI

 

1. Wystawca dokonuje zamówienia powierzchni poprzez wybór numeru boxu. Plan boxów jest zamieszczony na stronie Cracovia Maraton.

2. Jeden box ma powierzchnię 2m x 2m

3. Istnieje możliwość łączenia boxów w następujący sposób: 2m x 4m, 2m x 6m itd.

4. Zarezerwowane boxy będą zaznaczane na planie Expo na stronie Cracovia Maraton, a lista wystawców będzie jawna.

5. Wystawcy mają obowiązek wystawić swoje artykuły w dniu: 23.04.2010 w godzinach 12.00-15.00, a także opuścić boxy w dniu 25.04.2010 w godzinach 15.00-17.00.

6. Hala namiotowa posiada podłogę i oświetlenie

7. Wystawca ma obowiązek poinformować organizatora , jeśli chce mieć dostęp do prądu. Prośby w trakcie imprezy będą traktowane odmownie.

8. Organizator zapewnia ochronę hali w czasie trwania Expo, a także w godzinach zamknięcia dla zwiedzających.

 


IV. PŁATNOŚCI

 

1. Organizator wystawia faktury VAT. Faktura zostanie wystawiona po zakończeniu imprezy i przesłana na adres wystawcy.

2. Opłata za wynajęcie boxu wynosi 500 złotych netto.

3. Po otrzymaniu faktury płatności można dokonać na numer konta:

    Odbiorca:

    Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie,

    ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

    Bank Pekao S.A. o/Kraków 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013

    SWIFT: PKOPPLPW

 

 


V. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem Expo jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

2. Przepisy regulaminu dotyczą wszystkich uczestników Expo Cracovia Maraton

3. Ostateczne interpretacja regulaminu należy do organizatora.