Regulamin - Biegu Par RMF FM

REGULAMIN

Biegu Par RMF FM

 

1. Cel imprezy

Celem imprezy jest popularyzacja idei biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku, promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Krakowa i naszego regionu.


2. Termin i miejsce

a. 27.04.2013r. Błonia Krakowskie
b. start godz. 12.30

c. Biuro Zawodów: Błonia Krakowskie - namiot
czynne w godzinach: 8.00-11.30

3. Organizator


Gmina Miejska Kraków
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

4. Dystans 

a. Długość trasy: 2000 metrów
b. Trasa: wyznaczona na terenie trawiastym Błoń.
c. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu tj. do godz. 13.00


5. Warunki uczestnictwa


a. Zawodnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy.
b. W biegu mogą startować zawodnicy urodzeni w roku 2000 i starsi.
c. Zawodnik musi posiadać aktualne badanie lekarskie lub złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.
d. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.
e. Organizator ustanawia limit zgłoszeń: 2000 zawodników

f. Zespół tworzą dwie osoby.
g. Zawodnicy startują związani ze sobą za pomocą 1 metrowych smyczy zakończonych opaską na nadgarstek.
h. Udział w biegu jest bezpłatny dla wszystkich zawodników.

6. Zgłoszenia uczestnictwa

a. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu 27.04.2013 roku w Biurze Zawodów na Krakowskich Błoniach.


7. Nagrody


a.  Dla najlepszej pary: dwa  rowery górskie
b. Kolejne cztery pary otrzymają duże paczki gadżetów.
c. Każdy uczestnik otrzyma upominek od RMF FM.
d. Głównym Sponsorem nagród jest Radio RMF FM

8. Świadczenia organizatora

a. Trasa biegu będzie oznakowana.
b. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.

c. Smycze zapewnia Radio RMF FM.

9. Uwagi końcowe

a. Uczestnicy Biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
b. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
c. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
d. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
e. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie o których ma obowiązek powiadomić uczestników Biegu, najpóźniej przed startem.U W A G A !
Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków . Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.