Przyjazny Brzeg: Dwie nagrody trafiły do Krakowa

Miasto Kraków zostało wyróżnione Nagrodą Przyjaznego Brzegu za kreowanie nowoczesnych ofert turystyki wodnej - poprzez projekt ?Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie? - w VIII edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Polskiego Związku Żeglarskiego. Przyznaną nagrodę odebrała Urszula Filipowicz - Zastępca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, jednostki miejskiej, która przygotowała wspomniany projekt i zajmuje się jego realizacją. Uroczystość odbyła się w sobotę, 3 marca 2012 roku podczas Targów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda 2012 w Warszawskim Centrum EXPO XXI.

Za żeglarskie wychowanie pokoleń nagrodzono Ośrodek Szkoleniowo-Żeglarski „Horn" w Krakowie, reprezentowany w Warszawie przez Prezes Józefę Ogrodnik.

Nagrodę Grand Prix - 200 kamizelek asekuracyjnych do uprawiania turystyki wodnej - ufundowaną przez Ministra Sportu i Turystyki otrzymał Port PTTK w Wilkasach, wzorcowa Eko-Marina na Mazurach.

Dzięki projektowi „Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie" , współfinansowanemu ze środków własnych Gminy Miejskiej Kraków oraz środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, wybudowano osiem specjalnie oznakowanych przystanków i dziesięć stanowisk cumowniczych.

W 2009 roku, jako jeden z efektów projektu, został uruchomiony Krakowski Tramwaj Wodny, który pływa od początku maja do końca września, stwarzając mieszkańcom i turystom możliwość zwiedzania miasta od strony rzeki Wisły.