Przed czerwcowymi ME w Slalomie: Trwa przebudowa Toru Kajakarstwa Górskiego Kolna

Od 6 do 9 czerwca tego roku odbędą się w Krakowie Mistrzostwa Europy Seniorów w Slalomie. W ramach przygotowań do tej imprezy trwa przebudowa Toru Kajakarstwa Górskiego w Ośrodku Sportu i Rekreacji KOLNA, prowadzona pod nadzorem Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przez firmę Skanska SA. Prace zakończą się w połowie kwietnia.

Modernizacja, dokonywana według zaleceń międzynarodowych władz kajakarstwa (ICF i ECA), ma na celu zwiększenie walorów użytkowych i sportowych toru poprzez zwiększenie prędkości przepływającej wody i podniesienie standardów światowych obowiązujących na tego typu torach.. Nie wpłynie to na zmianę powierzchni zabudowy obiektu i  innych parametrów technicznych oraz na sposób użytkowania terenu.

Zakres prac obejmuje: lokalne podniesienie i przebudowę dna koryta toru o 10-70 cm na 60-metrowym odcinku (między 90 a 150 metrem) , z pośrednim i końcowym uskokiem o wysokości kolejno 10 i 25 cm; podniesienie ściany bocznej koryta o wysokość 70 cm wzdłuż obu krawędzi toru na odcinku blisko 174 m od przewężenia basenu startowego do pierwszego zwężenia toru w miejscu istniejącej kładki stalowej; dobudowanie schodów betonowych do ścian bocznych toru, tak aby możliwe było podniesienie istniejącej kładki stalowej o 70 cm. Modernizacji będzie również poddana wspomniana kładka stalowa.

Elementami wyposażenia toru są przestawne figury wodne, bramki slalomowe do demontażu, rozbieralne stanowiska obsługi i tablica informacyjna wyników. Przed mistrzostwami Europy przewiduje się wymianę figur i bramek w korycie toru.

Dodajmy, że tor kajakowy przy Kolnej jest czynny przez cały rok, także w sezonie zimowym, dzięki zadaszeniu rozbieralną konstrukcją namiotową, ogrzewaniu i oświetleniu jego części - na odcinku 100 metrów. Początek toru, basen startowy znajduje się około 160 m poniżej stopnia wodnego Kościuszko.