PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ WKS WAWEL - ETAP I

Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel w zakresie hali sportowej i wentylacji mechanicznej.

Zakres inwestycji obejmuje:

1. Wymianę instalacji wodnej, i kanalizacyjnej.

2. Demontaż starego systemu wentylacji.

3. Budowę nowego systemu wentylacyjnego.

4. Wymianę instalacji elektrycznych i niskoprądowych.

5. Remont i modernizację węzła cieplnego.

6. Rozbiórkę i budowę ścian wewnętrznych hali.

7. Wykonanie nowej podłogi sportowej.

8. Zakup i montaż wyposażenia sportowego.

 

Projekt - P R A C O W N I A A R C H I T E K T U R Y -  m g r  i n ż. a r c h.    MARCIN KOŁODZIEJ

Przewidywany koszt inwestycji ok. -   2 108 882 zł.      

Termin rozpoczęcia realizacji -              23.08.2017 r.

Przewidywany termin zakończenia (Etap I) -   30.06.2018 r.

Generalny Wykonawca -   ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY ,,STAN"

Kierownik Budowy -  mgr inż. Czesław Gębala

Inspektor Nadzoru Inwstorskiego - mgr inż. Szymon Drzewicki

Inspektor branży elektrycznej - inż. Włodzimierz Dzięgiel

Inspektor branży sanitarnej - mgr inż. Grzegorz Starowicz