Projekt Kraków nie tylko zabytkami stoi...

„Kraków nie tylko zabytkami stoi. Kreowanie wizerunku i promocja Małopolski na arenie międzynarodowej poprzez najciekawsze wydarzenia sportowe”

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Priorytet 8 - Współpraca międzyregionalna
Działanie 8.1 - Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej

Wartość projektu: 1.260.685,00 zł*

Dofinansowanie: 945.514,00 zł*

Wkład własny: 315.171,00 zł*

Okres realizacji: 1.04.2009 r. - 31.12.2010 r.

* - wartości szacunkowe, projekt w trakcie rozliczania.

 

 

Zakres projektu: Projekt „Kraków nie tylko zabytkami stoi. Kreowanie wizerunku i promocja Małopolski na arenie międzynarodowej poprzez najciekawsze wydarzenia sportowe" na ma celu propagowanie marki Małopolski i Krakowa poprzez najważniejsze międzynarodowe imprezy sportowe odbywające się na terenie Krakowa. W ramach projektu wykreowano markę parasolową "Krakow Royal Sports" oraz opracowano międzynarodową kampanię promocyjną, realizowaną za pośrednictwem zróżnicowanych kanałów komunikacji, w tym: Internetu, telewizji i prasy, form marketingu bezpośredniego, środków reklamy zewnętrznej i in.

Kampania, promując pod jedną marką największe krakowskie imprezy sportowe, stanowi uzupełnienie dotychczasowych działań miasta i województwa w tym zakresie. Jest jednak kierowana do nowej grupy odbiorców: turystów i kibiców sportowych, osób aktywnie spędzających czas wolny i uprawiających sport.

W roku 2010 w ramach kampanii promowane były następujące, międzynarodowe wydarzenia sportowe:

• Cracovia Maraton;
• Regaty w Kajakarstwie Slalomowym;
• Grand Prix Polski w Siatkówce Plażowej Mężczyzn;
• Tour de Pologne (meta ostatniego etapu i zakończenie wyścigu);
• Bieg Trzech Kopców - Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Biegu Górskim.

Największa spośród nich to Tour de Pologne, który należy do prestiżowego grona europejskich wyścigów kolarskich UCI ProTour. W roku 2010 odbyła się 67 edycja imprezy, która w nowej formule już po raz trzeci z rzędu zawitała do Małopolski i znalazła swój finał w Krakowie. Ta wyjątkowo spektakularna i medialna impreza w niezwykły sposób oddaje bogactwo, zróżnicowanie i piękno krajobrazu Małopolski i Krakowa, które stanowią niezwykłą arenę dla wydarzeń sportowych. Zorganizowanie już po raz trzeci z rzędu mety ostatniego etapu i zakończenia wyścigu w podwawelskim grodzie jest potwierdzeniem wysokiej kompetencji Krakowa jako gospodarza i organizatora profesjonalnie przygotowanych masowych imprez sportowych, co wpływa korzystnie na postrzeganie Krakowa jako miasta, w którym bogate tradycje i wielowiekowa historia harmonijnie łączą się z nowoczesnością, dynamiką zmian i rozwojem.
Kolejną imprezą sportową, która została wykorzystana do promowania regionu i miasta był Cracovia Maraton - impreza z kilkuletnią tradycją, w której udział biorą zawodnicy z ponad 42 krajów. Wydarzenie zostało wpisane w cykl światowych imprez biegów długodystansowych oraz wchodzi w skład „Korony Maratonów Polskich", którą tworzą 4 największe imprezy biegowe w Polsce. W porównaniu z innymi krajowymi maratonami w krakowskim biegu bierze udział największa w Polsce liczba zawodników niepełnosprawnych oraz rolkarzy. Poza zdrowym i sportowym stylem życia impreza promuje zabytki i malownicze zakątki Krakowa. Postulat ten uwzględnia specjalnie wytyczona trasa biegu oraz jego hasło: „z historią w tle".
Pozostałymi wydarzeniami sportowymi włączonymi do projektu, które przyczyniły się do promowania sportowego wizerunku Krakowa były Grand Prix Polski w Siatkówce Plażowej, Bieg Trzech Kopców i Międzynarodowe Regaty w Kajakarstwie Slalomowym o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa.
Podsumowując, projekt „Kraków nie tylko zabytkami stoi..." połączył różnorodne działania marketingowe podczas międzynarodowych imprez sportowych organizowanych na terenie Krakowa w jednolitą kampanię promującą miasto oraz region. Istotą wykreowanej marki „Krakow Royal Sports" było połączenie sportowej dynamiki z tradycją, motywem „królewskości" i obietnicą dodatkowych atrakcji, jakie turystom oferuje przyjazd do Krakowa. Marka eksponuje sportową dynamikę, ale podkreśla także scenerię w jakiej odbywają się imprezy - Kraków jako miasto z tradycjami, historyczne, magiczne. Wykorzystuje podstawowy atut wszystkich 5 promowanych imprez - fakt, że rozgrywają się w mieście o ogromnych walorach turystycznych, z rozpoznawalną za granicą marką, co stanowi dodatkową wartość dla potencjalnych kibiców i aktywnych turystów.

Przeprowadzone działania promocyjne miały na celu przedstawienie przeciętnemu Europejczykowi Krakowa jako stolicy regionu o bogatej historii i wspaniałych tradycjach, pełnego malowniczych zakątków będących tłem dla realizacji atrakcyjnych wydarzeń sportowych. Regionu i miasta, które dzięki tym wszystkim walorom stanowią pożądaną destynację dla turystyki sportowej i uprawiania wielu dyscyplin sportowych.
Kampania, opierając się na cykliczności promowanych imprez i konsekwencji prowadzonych działań promocyjnych, stwarza szansę na dalszy ich rozwój oraz poszerzanie sportowej oferty Krakowa i kręgu jej odbiorców.
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

• opracowano strategię działań promocyjnych oraz identyfikację graficzną marki;
• wykonano spójne ze strategią materiały reklamowo-promocyjne, w tym pneumatyczny namiot promocyjny, flagi reklamowe, bannery, roll-upy i gadżety promocyjne;
• przygotowano wydawnictwa - „Przewodnik Sportowy", folder Cracovia Maraton, dedykowane poszczególnym imprezom wkładki do „Przewodnika Sportowego", kalendarz „Kraków nie tylko zabytkami stoi" na rok 2010;
• została stworzona, redagowana na bieżąco, platforma internetowa: www.sport.krakow.pl, w skład której wchodzą między innymi strony internetowe poszczególnych imprez;
• wyprodukowane zostały filmy i spoty reklamowe promujące projekt i imprezy sportowe oraz Kraków i Małopolskę;
• przeprowadzono kampanię promocyjną na kanałach iTVN oraz TVN 24 emitowanych na Europę Zachodnią oraz Stany Zjednoczone;
• promowano imprezy sportowe a wraz z nimi Kraków i Małopolskę w mediach, Internecie, na nośnikach reklamowych;
• umieszczono strony reklamowe dotyczące projektu oraz Krakowa i Małopolski w międzynarodowej prasie branżowej (sport, rekreacja, turystyka i styl życia);
• podczas imprez sportowych organizowanych w Krakowie zorganizowano stoiska promujące Małopolskę, Kraków oraz projekt;
• zorganizowano akcje promocyjne podczas wielkich imprez maratońskich w 6 miastach - 5 europejskich: Amsterdamie, Koszycach, Berlinie, Budapeszcie, Frankfurcie oraz w Nowym Jorku. Zorganizowano tam stoiska promujące Kraków i Małopolskę, zapraszano do udziału imprezach skupionych pod marką Krakow Royal Sports. We wszystkich tych miejscach była obecna charakterystyczna maskotka - smok, który jest jednym z wiodących elementów graficznych projektu. Dystrybuowane były materiały promujące Małopolskę, Kraków oraz projekt.

Widocznym efektem kampanii jest wykreowanie oraz wzrost rozpoznawalności marki Małopolski i Krakowa oraz poszczególnych imprez sportowych, znaczny wzrost liczby uczestników imprez oraz duże zainteresowanie portalem internetowym, który uzyskał przez rok ponad 1 milion odsłon. Coraz więcej ludzi z różnych zakątków Europy i świata zapisuje się też do jubileuszowego X Cracovia Maraton - czy to bezpośrednio podczas akcji promocyjnych czy poprzez formularz na stronie internetowej.