Program IV GPP w Siatkówce Plażowej 2011


piątek
8.00 - 8.30    Zgłoszenia drużyn do udziału w eliminacjach
8.30             Odprawa techniczna dla zawodników
9.00-18.00    Rozgrywki eliminacyjne równolegle na dwóch boiskach do siatkówki plażowej


sobota
Turniej Główny z udziałem szesnastu drużyn

9.00-18.00   Rozgrywki systemem podwójnych eliminacji
12.00           Oficjalne otwarcie zawodów


niedziela
Finały z udziałem najlepszych drużyn z soboty

10.00-14.00    Kontynuacja zawodów z soboty w tym półfinały i Finał
14.00-15.00    Dekoracja zwycięzców, wręczenie nagród i zakończenie zawodów.