Prezentacja projektu ?PPP nowe perspektywy?

Zorganizowana w czwartek 29 września przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie konferencja prasowa poświęcona weekendowym imprezom : III Turniejowi Żuzlowemu o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa i V Biegowi Trzech kopców stała się także doskonałą okazją do zaprezentowania projektu ?PPP nowe perspektywy? wspierającego partnerstwo publiczno-prywatne.

Dziennikarze zapoznali się z podstawowymi celami projektu realizowanego przez ZIS wraz z partnerami zagranicznymi z Wielkiej Brytanii (Brytyjsko-Polska Izba Handlowa - BPCC Londyn przy współudziale Spółki Brytyjsko-Polskie Usługi) i Francji (L'Institut de la Gestion -IGD Paryż przy współpracy z Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce).

Projekt „ PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa" ma sprzyjać poprawie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności Małopolski i Krakowa w zakresie PPP. Przewiduje m.in. wizyty studyjne, warsztaty, seminaria i konferencje z udziałem zagranicznych ekspertów i pracowników samorządowych Gminy Miejskiej Kraków, w tym jej jednostek budżetowych oraz różnorodne działania promocyjne, stworzenie i prowadzenie serwisu internetowego, przygotowanie i wydanie katalogu ofert, prezentacji multimedialnej, wykonanie badań marketingowych kompleksowych analiz.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.