PPP nowe perspektywy - podpisanie umowy partnerskiej

Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Krzysztof Kowal w imieniu Gminy Miejskiej Kraków podpisał umowę partnerską z British-Polish Chamber of Commerce oraz L'Institut de la Gestion Déléguée, dotyczącą wspólnej realizacji projektu unijnego ?PPP nowe perspektywy? - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne dla Krakowa.

Projekt „PPP nowe perspektywy" zakłada przeprowadzenie w latach 2011-2012 różnorodnych i wzajemnie uzupełniających się działań mających na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej oraz konkurencyjności Małopolski i Krakowa. Zakres tematyczny projektu dotyczy partnerstwa publiczno-prywatnego - nowej formy realizacji inwestycji komunalnych w Polsce. Jednym ze znaczących elementów realizacji projektu będzie utworzenie międzynarodowej sieci współpracy służącej wymianie dobrych praktyk i doświadczeń oraz zapewnieniu merytorycznego wsparcia w zakresie PPP dla pracowników Gminy Miejskiej Kraków, w tym jej jednostek budżetowych, jak np. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, który będzie wdrażał i realizował przedmiotowy projekt.

Przedsięwzięcie będzie realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi: Brytyjsko-Polską Izbą Handlową (BPCC, Londyn) reprezentowaną przez Brytyjsko-Polskie Usługi Sp. z o.o. oraz L'Institut de la Gestion Déléguée (IGD, Paryż) reprezentowany przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce.

Podpisanie umowy partnerskiej kończy etap przygotowawczy projektu. W najbliższych tygodniach zostanie podpisana umowa dofinansowania z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013