Pozyskiwanie funduszy

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie od pierwszych dni swojej działalności prowadzi intensywne prace w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych. Zdobywanie środków zewnętrznych na realizację najważniejszych inwestycji miejskich w zakresie sportu jest potrzebne nie tylko ze względu na fakt odciążenia budżetu Miasta Krakowa, ale przede wszystkim jest niezbędne, aby budować lepiej, więcej i szybciej. Ponadto sam fakt pozyskiwania środków zewnętrznych jest korzystny dla naszego miasta ze względów promocyjnych. Inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej czy też ze środków funduszy krajowych są często prezentowane na arenie ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej, ukazują się specjalne publikacje i artykuły na ten temat. Również w oczach inwestorów i partnerów Miasta fakt prężnego działania w dziedzinie pozyskiwania funduszy jest pozytywnym znakiem, wzmacniającym potencjał i wiarygodność Krakowa.
W tej części serwisu można znaleźć informacje na temat pozyskiwanego dofinansowania na zadania realizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Zadania objęte dofinansowaniem zostały podzielone na dwie główne grupy, ze względu na źródło pochodzenia funduszy zewnętrznych, tj. na fundusze krajowe oraz fundusze Unii Europejskiej.