Posiedzenie Zespołu Zadaniowego 67. Tour de Pologne w ZIS

W poniedziałek, 12 lipca w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie odbyło się posiedzenie powołanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego Zespołu Zadaniowego 67. Tour de Pologne. Spotkanie w sprawie organizacji VII etapu tegorocznego Tour de Pologne, który odbędzie się 7 sierpnia, a jego meta w Krakowie jednocześnie uroczyście zakończy cały wyścig, poprowadziła Przewodnicząca Zespołu Zadaniowego, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz.

Zebrani Członkowie Zespołu Zadaniowego zajęli się omówieniem stanu przygotowań do sierpniowej imprezy. Przedstawiono także planowaną na ten rok trasę krakowskiego etapu wyścigu, przedyskutowano projekt jej zabezpieczenia oraz ustalono podział prac, jakie zostały do wykonania poszczególnym jednostkom miejskim.