Ponad 20 prac w konkursie na koncepcję hali TS Wisła

W dniu 22 grudnia 2010 roku upłynął termin składania prac konkursowych na opracowanie koncepcji hali Towarzystwa Sportowego Wisła w Krakowie. Zaproszeni do udziału w konkursie Uczestnicy złożyli ponad 20 prac.

Do 14 stycznia sąd konkursowy będzie je oceniał i tego dnia zostanie wskazana najlepsza z nich.

W pierwszym etapie, który zakończył się 26 października, składane były wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Było ich 67, a zaproszenia do złożenia prac konkursowych przekazano 64 Uczestnikom.