Po artykule w „Dzienniku Polskim” o cyfrowej modernizacji w ZIS

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie nie zgadza się z treścią artykułu Redaktora Piotra Drabika pt. „Kosztowna cyfrowa modernizacja”, opublikowanego w „Dzienniku Polskim” z 24 stycznia 2017 r.


Autor w wyjątkowo wybiórczy sposób wykorzystał informacje przekazane przez ZIS w wyczerpujących odpowiedziach na Jego pytania dotyczące umowy naszej jednostki z firmą KAMBU Sp. z o.o. z 8 grudnia 2016 r. na modernizację strony internetowej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. 

Dopasowując te informacje do z góry założonej tezy, Autor zarzucił Zarządowi Infrastruktury Sportowej w Krakowie, że wydał za dużo pieniędzy na prace i usługi informatyczne wykonywane i świadczone przez firmę KAMBU.

Temu celowi posłużyło też Autorowi pominięcie w artykule istotnych zapisów zakresów rzeczowych dla umowy z 8 grudnia 2016 r. i wcześniejszej umowy z 1 kwietnia 2015 r.

Należy podkreślić, że założeniem Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy podejmowaniu działań związanych z modernizacją stron internetowych było dostosowanie tych stron do obowiązujących obecnie standardów, wprowadzenie najnowszych rozwiązań. Tego oczekują od nas uczestnicy licznych wydarzeń sportowych organizowanych przez ZIS oraz osoby odwiedzające portal ZIS w poszukiwaniu różnych informacji. Musimy i chcemy być otwarci na nowoczesne formy przekazywania wiadomości poprzez aplikacje, media społecznościowe, materiały filmowe.

Realizując umowę z 1 kwietnia 2015 roku, wykonawca wprowadził system zapisów online na imprezy biegowe, uruchomił aplikacje mobilne, zaprojektował i wykonał wersję mobilną www.zis.krakow.pl.

Natomiast na podstawie umowy z 8 grudnia 2016 roku, wykonawca stworzył nowy szablon strony internetowej i buduje obecnie pięć niezależnie funkcjonujących stron (Cracovia Maraton, Bieg Trzech Kopców, Cracovia Półmaraton Królewski, strona obiektów sportowych, strona ZIS), dostosowuje i rozbudowuje istniejące aplikacje mobilne oraz rozbudowuje system zapisów online o kolejne imprezy.

Po zakończeniu w 2017 r. wszystkich tych prac, firma KAMBU – zgodnie ze wspomnianą umową z 8 grudnia 2016 r. – zajmie się asystą techniczną, obejmującą zakresem stronę internetową, system zapisów online i aplikacje mobilne.

Postępowanie, w którym wyłoniono wykonawcę zostało przeprowadzone w trybie art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Autorowi znane były te wszystkie szczegóły, ale nie podzielił się nimi z Czytelnikami, ponieważ musiałby napisać, że prace już wykonane i obecnie wykonywane przez  firmę KAMBU Sp. z o.o. na rzecz ZIS w pełni uzasadniają poniesione przez naszą jednostkę koszty.

Jerzy Sasorski
Rzecznik Prasowy ZIS