Plakaty Krakowskiego Tramwaju Wodnego na przystankach komunikacji zbiorowej

Do końca sierpnia Krakowski Tramwaj Wodny będzie widoczny na plakatach typu citylight umieszczonych na przystankach komunikacji zbiorowej.

Z kolei w miejskich autobusach wyposażonych w monitory (BUS TV) emitowany jest film przedstawiający tę oryginalną formę wodnej turystyki. Oba środki transportu nie stanowią jednak dla siebie konkurencji lecz są raczej wzajemnym uzupełnieniem.

Warto również przypomnieć, że badania przeprowadzone przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, w okresie pilotażowym w 2009 roku, podczas uruchamiania Krakowskiego Tramwaju Wodnego jednoznacznie wskazały zależność pomiędzy ceną biletu, a możliwością wykorzystania transportu jako środka komunikacji zbiorowej. Wtedy też ze względu na rozwojowy charakter infrastruktury przystanków (obecnie funkcjonuje ich siedem), a także nieugruntowaną markę zdecydowano, iż Krakowski Tramwaj Wodny będzie w pierwszej kolejności nową atrakcją turystyczną. Zresztą sam projekt, z którego finansowane jest całe przedsięwzięcie nosi nazwę "Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie", co jednoznacznie wskazuje grupę docelowych odbiorców.

[galeria:374]