Partnerstwo publiczno-prywatne

Zarząd Infrastruktury Sportowej, jako jednostka odpowiedzialna za rozbudowę infrastruktury sportowej w Krakowie, zamierza realizować wybrane, największe inwestycje, korzystając z różnorodnych form finansowania oraz współpracy z partnerami zewnętrznymi. Jednymi z najistotniejszych form współpracy będą: partnerstwo publiczno prywatne lub umowy koncesji. Take formy działania umożliwią współpracę między sektorami publicznym i prywatnym, polegającą na wspólnej realizacji zadań. Jest to model przynoszący korzyści obu stronom, rozdzielający zadania i ryzyko w sposób uwzględniający specyfikę danej strony partnerstwa. Dzięki temu partnerzy inwestycji zajmują się tym, z czym radzą sobie najlepiej, a całe przedsięwzięcie może być realizowane bardziej.

Obecnie intensywnie poszukujemy przyszłych inwestorów prywatnych, którzy będą gotowi współpracować i inwestować w Krakowie. W tym dziale serwisu prezentujemy aktualną ofertę inwestycyjną współpracy z partnerami prywatnymi. W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu z naszą jednostką, udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Jesteśmy także otwarci na Państwa propozycje i oferty.