Pacemakerzy X Craovia Maraton

- kim są i co robią?


1. Pacemakerzy zostaną wyposażeni w specjalne tabliczki (główny prowadzący) oraz balony (pomocnicy) z znaczonym czasem, na który prowadzą. Dodatkowo będą mieli jednolite koszulki.

2. Pacemaker kontroluje czas netto - czyli od chwili przekroczenia wraz z grupą linii startowej aż do mety.

3. W najliczniejszych grupach wyznaczymy prowadzącego "Lidera", do którego będzie należało restrykcyjne prowadzenie grupy w równym tempie wynikającym z przeliczenia finalnego czasu na kilometr biegu. Czyli wszystkie kilometry będą prowadzone w równym średnim czasie na dany wynik. Np. na czas 4:00 będzie to tempo: 5:40-5:41 /km.

4. Tolerancja z jaką musi prowadzić Lider to +/- 2-3 sek/km.

5. Pomocnicy również kontrolują tempo i pomagają główno prowadzącemu w precyzyjnym pokonywaniu kilometrów oraz będą służyli pomocą i radą uczestnikom danej grupy. W przypadku kłopotów z utrzymaniem tempa przez głównego prowadzącego - pomocnicy przejmują jego zadania.

6. Sugerujemy najliczniejszym grupom, by rozciągnęli się na trasie (dlatego zostało wyznaczonych do 3 prowadzących). Uczestników prosimy by w miarę możliwości początek grupy korzystał z napojów na końcu punktu odświeżania (tak by nie blokować miejsca nadbiegającym z tyłu).

7. Tolerancja z jaką tabliczka z planowanym czasem finalnym powinna przekroczyć linie mety to +/- 30 sekund od zaplanowanego czasu.

Prowadzący będą się jednak starać - by to był czas kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund szybciej niż zakładany czas finalny - ale decyzja o przyspieszeniu nie może nastąpić przed 40 KM!!!

8. Głównym zadaniem prowadzących jest maksymalna pomoc grupie w realizacji zaplanowanego celu wynikowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego ustalenia strategii i taktyki dla pacmakerów do czasu oficjalnej konferencji technicznej z prowadzącymi - jednak nie będzie to znacząco odbiegać od w/w założeń.