Ostatnie seminarium w ramach projektu ?PPP nowe perspektywy? ? praktyczne rozwiązania

Trzecie i zarazem ostatnie seminarium szkoleniowe w ramach projektu ?PPP nowe perspektywy?. odbyło się 20 i 21 września w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Zajęcia były skierowane do przedstawicieli wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek organizacyjnych, którzy na co dzień realizują zadania w zakresie publiczno-prywatnego partnerstwa.

Przypomnijmy, ze pierwsze dwa, także dwudniowe, seminaria zostały zorganizowane w listopadzie i w grudniu ubiegłego roku, z udziałem ekspertów polskich i zagranicznych. Lilianna Bogusz, Piotr Galas, Adam Jędrzejowski, Marcin Wawrzyniak, Dorota Miziołek, Agnieszka Ferek i inni dokonali wprowadzenia do tematyki PPP, uwzględniając w szczególności polskie uwarunkowania prawne i finansowe, a także prezentując przykłady projektów z rynku krajowego. Z kolei eksperci brytyjscy i francuscy, reprezentujący zagranicznych partnerów projektu „PPP nowe perspektywy", podzielili się bogatą wiedzą o PPP. O doświadczeniach w realizacji projektów PPP w Wielkiej Brytanii opowiadał Michael Dembinski, Szef ds. Polityki w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej, natomiast modele francuskie przybliżyli Elia Koo i Pierre Bordeaux z IGD. Jean-Yves Gacon z agencji rządowej MAPPP przedstawił kwestie dotyczące oceny wstępnej, dialogu konkurencyjnego, a także realizacji umów o partnerstwie i roli MAPPP w tym zakresie. Uzupełnieniem wystąpień francuskich była prezentacja przedstawiciela strony prywatnej Vincenta Ladougne'a z firmy Bouygues Batiment International o jej doświadczeniach w realizacji projektów PPP w Europie.

Tematykę ostatniego seminarium projektowego zdominowały zagadnienia praktyczne, które zostały dobrane na podstawie uwag zgłoszonych przez uczestników poprzednich seminariów w ankietach ewaluacyjnych. Forma zajęć umożliwiła w szerszym stopniu rozwiązywanie konkretnych problemów poprzez pytania i odpowiedzi oraz dyskusję uczestników z ekspertami.

W pierwszym dniu seminarium o najbardziej zaawansowanych projektach, o ich słabych i mocnych stronach, a także o barierach rozwoju PPP w Polsce mówił Kacper Kozłowski z firmy Investment Support. W nurt tych rozważań idealnie wkomponowała się tematyka wpływu przedsięwzięć PPP na dług publiczny wraz z obszernym omówieniem przepisów krajowych i unijnych w tym zakresie. W kilku obszernych prezentacjach zagadnienia te przybliżył Witold Grzybowski z Collect Consulting, który przedstawił także przykłady klasyfikacji przedsięwzięć PPP w bilansie i poza bilansem finansów publicznych w świetle przepisów EUROSTAT-u. Drugiego dnia seminarium Agnieszka Ferek z kancelarii prawnej Hogan Lovells omówiła szczegółowo kwestie związane z wyborem partnera prywatnego z zastosowaniem ustaw o PPP oraz o Koncesji, natomiast Arwid Mednis z firmy Wierzbowski Eversheds skoncentrował się na zagadnieniach dotyczących podziału ryzyka w transakcjach PPP oraz przedstawił identyfikację ryzyka dla projektu budowy mieszkań komunalnych w Warszawie.

Cykl seminariów zakończono wręczeniem certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach oraz przeprowadzono ankietę, która pozwoli na zweryfikowanie założonych celów, w tym ocenę postępów wiedzy u uczestników. Wyniki ankiety będą brane pod uwagę przy doborze tematów na planowaną w listopadzie międzynarodową konferencję w ramach projektu „PPP nowe perspektywy".

Seminaria zostały zorganizowane we współpracy z Brytyjsko Polską Izbą Handlową oraz Francuską Izba Przemysłowo-Handlową.

Wszystkie prezentacje są dostępne na stronie internetowej www.PPP4krakow.pl. Można je pobrać po uprzednim zalogowaniu (link tutaj).

[galeria:461]
Fot. MCH/ZIS