Orlik 2012 - os. Na Wzgórzach


Nazwa Inwestycji:
Budowa kompleksu boisk sportowych – Moje Boisko -ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 126, os. Na Wzgórzach 13a w Krakowie. Inwestycja typu zaprojektuj i wykonaj.

Adres: os. Na Wzgórzach 13a, Dzielnica XVII, Przejście przez teren szkoły podstawowej.

Założenia funkcjonalne: boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne  z możliwością gry w koszykówkę i siatkówkę wraz  z zapleczem sportowym.  Wypożyczalnia sprzętu: piłek do koszykówki, siatkówki. Korzystanie z boisk jest bezpłatne, w godzinach pracy trenera czuwającego nad bezpieczeństwem młodzieży (a także starszych – wiek nioegraniczony). Możliwość korzystania z szatni, sanitariatów. Godziny, w których obiekt będzie czynny zostaną ustalone  po oddaniu inwestycji do użytkowania.

Środki przeznaczone na inwestycję:  ok.  1.200.000 zł w roku 2009.

Opis: Teren grząski, nierówny, prace ziemne  należy wykonywać przy sprzyjającej pogodzie, bez opadów. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem projektu wykonywania boisk wraz  z zapleczem sportowym. Uzyskanie zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych przewidziane jest na pierwszą połowę września 2009. Uzyskanie pozwolenia na budowę przewidziane jest  na koniec października 2009.

Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego to: Firma CIS COSTRUCIONI DEPLANO  S.R.L. SP. z o.o. Firma ma duże doświadczenie w wykonywaniu Orlików nie tylko w Polsce, ale także w Europie.

Osoba odpowiedzialna z ramienia ZIS: inspektor nadzoru- Stanisław Czajczyk,  tel 12 616 6353.

Termin przekazania placu budowy: Wykonawcy to początek lipca 2009 r.

Termin zakończenia: robót to koniec 2009 roku.

Planowany termin oddania do użytkowania
to pierwsza połowa 2010 r.

Użytkownik: Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13a.

Zasady korzystania: Z Orlika może korzystać każdy