Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży 4 szt. masztów oświetleniowych ze Stadionu Miejskiego Hutnik Kraków

Gmina Miejska Kraków zaprasza do wzięcia udziału w procedurze sprzedaży 4 szt. masztów oświetleniowych ocynkowanych firmy ABACUS, o wysokościach H=35m oraz H=38m, wraz z oprawami świetlnymi oraz tablicą sterującą. Maszty były zamontowane i są obecnie składowane w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 4, na terenie Stadionu Miejskiego Hutnik Kraków.

Kupujący zapewni transport masztów we własnym zakresie.

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie (ul. Walerego Sławka 10) do dnia 16.10.2017 roku, do godz. 12:00. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Szczerbak, pod numerem telefonu: (12) 616 63 28.

W załączeniu znajduje się specyfikacja techniczna ww. masztów oświetleniowych.