Ogłoszenie o wynikach przetargu - nieruchomość przy ul. Podmokłej i ul. Herberta

Ogłoszenie o wynikach pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości przy ul. Podmokłej i ul. Herberta.

PRZEDMIOT PRZETARGU:

Dzierżawa części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, objętej księgą wieczystą KR1P/00211172/3, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1/9, nr 1/10, nr 1/15, nr 1/17, nr 1/23, nr 1/24, nr 1/25, 1/26, nr 1/28, nr 1/31, nr 1/55, nr 1/62, nr 1/64, nr 1/66 oraz część działki nr 1/70, o łącznej powierzchni 34,0252 ha, wszystkie położone w obrębie 66 Podgórze z przeznaczeniem do zagospodarowania zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony 30 lat nieruchomości przy ul. Podmokłej i ul. Z. Herberta, ogłoszonym 6 lutego 2015 r. na podstawie art. 37 ust. 1 i 4, art. 38, art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wpłynęły dwie oferty, spośród których obie zostały dopuszczone do przetargu.

 

Czynsz wywoławczy wynosił 10 000 zł miesięcznie + podatek VAT.

 

Jako zwycięska wybrana została oferta złożona przez „Golf and Spa Resort” Sp. z o. o. w organizacji, z czynszem na poziomie 15 000 zł miesięcznie + podatek VAT.