Ogłoszenie o sposobie rozpatrzenia skargi - nieruchomość przy ul. Podmokłej i ul. Herberta.

Ogłoszenie o sposobie rozpatrzenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości przy ul. Podmokłej i ul. Herberta.

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że skarga na czynności związane z przeprowadzeniem pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony 30 lat nieruchomości przy ul. Podmokłej i ul. Z. Herberta, ogłoszonego 6 lutego 2015 r. na podstawie art. 37 ust. 1 i 4, art. 38, art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, złożona przez „Solvay Golf Club” Sp. z o. o. została uznana za bezzasadną.