Odnawianie Korony: w starych murach urządzenia wysokiej jakości

Zakończył się kolejny etap modernizacji obiektów Klubu Sportowego Korona. W czwartek, 12 maja Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski dokonał uroczystego otwarcia przebudowanych sal gimnastycznych oraz sali odnowy biologicznej. Koszt inwestycji wyniósł 3 459 056,35 zł, Gmina Miejska Kraków przekazała 2 101 577,17 zł. Ministerstwo Sportu i Turystyki dołożyło 800 000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Reszta kwoty pochodziła z odszkodowania za straty spowodowane ubiegłoroczną powodzią.

Po krótkiej wizytacji wspomnianych sal, w czasie której o wykonanych pracach informował Prezydenta Jacka Majchrowskiego Prezes Korony Jan Mostowik, pokazując różnice z wykorzystaniem fotografii wielkoformatowych stanu przed modernizacją, doszło do spotkania z udziałem zaproszonych gości w nietypowej scenerii nowoczesnego jacuzzi.
- Pięć lat temu zaczęliśmy od zmian dotyczących basenu. Obecnie otwieramy sale gimnastyczne i salę odnowy biologicznej, w której urządzenia są już na bardzo wysokim poziomie - powiedział Prezydent Majchrowski. - Klub Korona o 92-letniej historii, jeden z najstarszych w Krakowie, z bogatymi tradycjami i wspaniałymi osiągnięciami w gimnastyce, wliczając w to złote medale mistrzostw świata. Trenująca tu młodzież z klas sportowych również rokuje duże nadzieje.
Przewodniczący Dzielnicy XIII Zygmunt Włodarczyk podkreślił, że w Krakowie nie tylko buduje się nowe obiekty sportowe, ale remontuje się także i odnawia te już istniejące a Korona jest najlepszym tego przykładem. Podziękował wszystkim, którzy czują się ojcami sukcesu, w tym Zarządowi Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
Młodzi zawodnicy otrzymali od Prezydenta Jacka Majchrowskiego drążek gimnastyczny.
Trwający dwa lata kolejny etap modernizacji obejmował remont sal gimnastycznych - górnej i dolnej - wraz z szatniami i sanitariatami, pomieszczeniami trenerówi i magazynami sprzętu.
Wskutek zalania dolnej sali podczas powodzi wiosną 2010 roku konieczne stało się przeprowadzenie robót dodatkowych polegających na zerwaniu zniszczonych tynków i posadzek, położeniu nowych, zabezpieczeniu fundamentów, wykonaniu izolacji i zabezpieczeń przeciwwilgociowych, wymianie instalacji odwodnienia budynku.
Sala odnowy biologicznej powstała natomiast po przebudowie pomieszczeń na poziomie piwnic w części basenowej kompleksu sportowego przy ul. Kalwaryjskiej. Znajdują się tu: hall recepcyjny, szatnie z sanitariatami, toaleta z natryskiem dla niepełnosprawnych, dwa pokoje do masażu, pokój wypoczynkowy połączony z jacuzzi, zespół saun (parowa i na podczerwień) z prysznicami.

[galeria:342]
Fot. MCH/ZIS