Odbiór pakietów startowych

Biuro Zawodów mieścić się będzie na terenie Miasteczka Maratońskiego na krakowskich Błoniach przy Al. 3 Maja.

Będzie czynne w dniach:
15.04.2011 w godzinach 12.00-20.00 - zapisy, weryfikacja zawodników i wydawanie pakietów startowych
16.04.2011 w godzinach 10.00-21.00 - zapisy, weryfikacja zawodników i wydawanie pakietów startowych
17.04.2011 w godzinach 6.00-8.00 - tylko odbiór pakietów startowych

Czy pakiet startowy może odebrać za mnie inna osoba?

Tak na podstawie upoważnienia:

Upoważniam Panią/Pana................................. legitymującą/legitymującego się dowodem seria.............numer.................do odebrania mojego pakietu startowego X Cracovia Maraton.

Podpis


CO ZROBIĆ JEŚLI WPŁACIŁEM OPŁATĘ STARTOWĄ A NIE MAM JEJ ODNOTOWANEJ W SWOIM ZGŁOSZENIU?

Osoby, które wpłaciły opłatę startową przelewem w dniach 11-14.04 i nie mają odnotowanej opłaty na liście startowej, przy odbiorze pakietu muszą posiadać potwierdzenie wpłaty. W tak krótkim czasie opłata mogła nie zostać zaksięgowana na koncie.