Od 1 stycznia 2018 roku w dawnej Strzelnicy Garnizonowej na Woli Justowskiej Muzeum Historii Fotografii

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego jest od 1 stycznia 2018 roku gospodarzem dawnej Strzelnicy Garnizonowej na Woli Justowskiej, na mocy umowy dzierżawy zawartej z Gminą Miejską Kraków.

Umowę na czas nieoznaczony podpisano na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2521/2017 z 10 października 2017 roku.

Protokolarne przekazanie obiektu odbyło się 29 grudnia 2017 roku.

Dawna strzelnica garnizonowa przy ul. Królowej Jadwigi 220 została zrewitalizowana za kwotę 12 375 624 zł, głównie z budżetu Gminy Miejskiej Kraków, przy finansowym wsparciu – w wysokości 2 088 100 zł – Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Prace, w imieniu GMK, nadzorował Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.