Obiekty na Suchych Stawach: Koniec gry na zwłokę

Od 1 września 2010 roku Stowarzyszenie ?Siemacha? jest operatorem obiektów sportowych na Suchych Stawach, z których dzierżawy kilka miesięcy wcześniej zrezygnował Hutnik Sportowa Spółka Akcyjna. Z boisk i urządzeń tego kompleksu korzystają m.in. Stowarzyszenie Nowy Hutnik 2010, prowadzące grającą w IV lidze małopolskiej drużynę piłkarską oraz Stowarzyszenie Pomocy Młodym Talentom Sportowych Hutnik Kraków, ale do tej pory nie podpisały w tej sprawie umów, nie chcą też ponosić żadnych kosztów. Aby dokładnie wyjaśnić sytuację, przedstawić fakty i liczby, Stowarzyszenie ?Siemacha? wraz z reprezentującym Gminę Miejską Kraków Zarządem Infrastruktury Sportowej w Krakowie zwołało w czwartek, 17 lutego 2011 roku konferencję prasową.

Była to także reakcja na artykuły i relacje w krakowskich mediach, które nierzetelnie, z pominięciem istotnych argumentów operatora wspomnianych obiektów, przedstawiały problem.

O tym jak i dlaczego Stowarzyszeniu „Siemacha" przekazano do zarządzania, najpierw w formie użyczenia a od 1 lutego 2011 roku na podstawie umowy dzierżawy kompleks po dawnym Hutniku przypomniał Dyrektor ZIS Krzysztof Kowal: - Gdy 17 maja 2010 roku na wniosek Hutnika SSA została rozwiązana umowa dzierżawy, rozpoczęliśmy poszukiwania nowego operatora obiektów na Suchych Stawach, oczekując od niego przedstawienia jasnych zasad finansowania i użytkowania tego terenu. Zwróciliśmy się także do Stowarzyszenia „Siemacha", które od z górą dwóch lat zarządza Centrum Rozwoju Com-Com Zone i czyni to bardzo dobrze, czy ewentualnie nie rozważyłoby możliwości zajęcia się również sąsiadującymi z siedzibą i bazą sportowo-rekreacyjną Com-Com Zone terenem i obiektami po Hutniku, tym bardziej, że w pierwszej kolejności miała z nich korzystać młodzież. Po wielu negocjacjach doszliśmy do porozumienia i po okresie użyczenia od 1 lutego 2011 roku postanowiliśmy podpisać ze Stowarzyszeniem „Siemacha" umowę dzierżawy.


Gmina Miejska Kraków nie zapomniała o dotychczasowych użytkownikach tych obiektów: Stowarzyszeniu Nowy Hutnik 2010 i Stowarzyszeniu Pomocy Młodym Talentom Sportowym Hutnik Kraków ani o KS Tomex, który korzysta z odzyskanej przez Miasto hali sportowej, ale chciałby być jej dzierżawcą.

- Zarówno Nowy Hutnik jak i Stowarzyszenie Pomocy Młodym Talentom otrzymały od Stowarzyszenia „Siemacha" propozycję umowy i możliwość korzystania z obiektów po kosztach, a nie za darmo. Nie może być tak, że „Siemacha" płaci za prąd, a inne podmioty, w tym przypadku Nowy Hutnik i Stowarzyszenie Pomocy Młodym Talentom są z tego zwolnione - podkreślił Dyrektor Kowal. - Tym bardziej, że wszystkie kluby, bez względu na sytuację finansową, ponoszą koszty prądu, wody, ogrzewania. Nikt natomiast wspomnianym stowarzyszeniom nigdy nie narzucał opłat komercyjnych. Co więcej, w proponowanych umowach z „Siemachą" mają zagwarantowane pierwszeństwo i dostęp do wszystkich obiektów, które są im niezbędne do treningów i rozgrywania meczów. Mają jedynie ponosić rzeczywiste koszty eksploatacji. I to jest istota sprawy. Na spotkaniu, które odbyło się w ZIS 20 stycznia z udziałem zainteresowanych stron określiliśmy zasady i wszyscy się z nimi zgodzili. Ustaliliśmy, że jeśli do końca stycznia nie wpłyną do mnie żadne uwagi, sprawę uznamy za zamkniętą. Mamy 17 lutego i oba stowarzyszenia z „Siemachą" umów nie podpisały, grają na zwłokę. Nie płacą już od ośmiu miesięcy a z obiektów cały czas korzystają. Nie możemy dopuścić do sytuacji, aby nadal się to tak odbywało.


W bardzo syntetyczny sposób, starając się unikać emocji i dygresji przedstawił problem Ksiądz Andrzej Augustyński - Prezes Zarządu Głównego i Dyrektor Generalny Stowarzyszenia „Siemacha", Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży.
Odwołując się do 18-letniej historii organizacji, jej wielopłaszczyznowej działalności opartej na szerokiej współpracy z różnymi instytucjami, sponsorami w Krakowie, Małopolsce i całym kraju, tysięcy wychowanków, licznych nagród i wyróżnień, w tym zagranicznych, nieprzypadkowo podkreślił, że „Dla środowiska Siemachy pomaganie to nie jest bezmyślne rozdawnictwo. PRL szczęśliwie się skończył, także w Nowej Hucie! Sugerowanie, że pomaga ten, kto rozdaje niczego w zamian nie wymagając jest szkodliwe. Według nas pomaganie jest inwestowaniem, uruchamianiem ukrytych lub niezagospodarowanych możliwości. W tym celu budujemy środowiska, w których osobisty rozwój człowieka staje się podstawową zasadą. Inspirują nas przypowieści z Ewangelii, np. ta o talentach, które trzeba mnożyć, a nie zakopywać. Chrześcijańska wizja pomagania lub inne szlachetne powody motywują naszych zróżnicowanych pod względem światopoglądowym członków i pracowników do pracy na rzecz dzieci z różnych środowisk. Nikt nigdy nie zapytał dziecka szukającego pomocy u Siemachy o wyznanie czy praktyki religijne".

 

W 2008 roku, gdy z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego powstało obok stadionu Hutnika Młodzieżowe Centrum Sportu i Edukacji Stowarzyszenie „Siemacha" otrzymało propozycję stworzenia koncepcji funkcjonowania tego obiektu. Znane obecnie pod nazwą Centrum Rozwoju Com-Com Zone stało się najważniejszym elementem oferty sportowej Suchych Stawów. W minionym roku z tej placówki skorzystało 234 018 osób, czyli prawie 20 tysięcy osób miesięcznie. 


Ks. Augustyński zapewnił, że jeśli zaszłaby taka potrzeba, „Siemacha" jest w stanie zagwarantować szkolenie podopiecznym Stowarzyszenia Pomocy Młodym Talentom Sportowym Hutnik Kraków a nawet zatrudnić tych samych trenerów. To dowód na to, że „Siemacha" stara się szukać również alternatywnego wyjścia z sytuacj.

 

- Od wielu tygodni rozmawiamy z reprezentantami Stowarzyszeń korzystających z obiektów na Suchych Stawach - powiedział podczas czwartkowej konferencji Ks. Andrzej Augustyński. - Zmagamy się z trudnościami w przekonywaniu, że udostępnienie obiektów po kosztach nie oznacza za darmo. Tak jak słowo „pożyczyć" oznacza zaciągnąć zobowiązanie do zwrotu, a nie „dostać" w prezencie. Nie mamy nie tylko obowiązku, ale nawet prawa, aby rezygnować z opłat należnych z tytułu eksploatacji obiektów na Suchych Stawach. W ciągu minionych trzech miesięcy całkowite koszty funkcjonowania obiektów na Suchych Stawach wyniosły 201 874,76 zł. Całkowite przychody od użytkowników wyniosły 84 956, 70 zł, bo poza wspominanymi dwoma Stowarzyszeniami i Klubem Sportowym Tomex wszyscy inni użytkownicy wnoszą opłaty. Do funkcjonowania obiektów musieliśmy dołożyć w tym czasie bardzo znaczącą kwotę 116 918,06 zł. Ta sytuacja nie może trwać dłużej. To zły, niesprawiedliwy i chyba nie mający precedensu w skali cywilizowanego świata obyczaj. Oczekujemy jedynie tego, aby każdy płacił swoje rachunki. Czy to zbyt wiele? W tych okolicznościach przedstawiamy wykaz opłat za korzystanie z obiektów. Został on dołączony do materiałów prasowych. Równocześnie przedstawiamy go wspomnianym wyżej dwom Stowarzyszeniom jako ostateczną propozycję, która w ich przypadku uwzględnia jedynie bezpośrednie koszty eksploatacyjne. Wzywamy w ten sposób do zaprzestania prowadzonej od miesięcy gry na zwłokę i podjęcia męskiej decyzji. My jesteśmy gotowi choćby dzisiaj do podpisania stosownych umów na przedstawionych warunkach opartych o bardzo precyzyjne wyliczenia.


25 stycznia w czasie spotkania w siedzibie Stowarzyszenia „Siemacha" Dyrektor Centrum Rozwoju Com-Com Zone Maciej Malski przedstawił obu stowarzyszeniom kwoty, które jak zauważył w czwartek są tylko wyizolowanymi kosztami. Przygotowane zostały również projekty umów. Propozycje te wciąż pozostają bez odpowiedzi.


Z lektury tabeli opłat jasno natomiast wynika, że stawki preferencyjne dla tych stowarzyszeń są minimalne w stosunku do stawek ogólnodostępnych i wynoszą odpowiednio (w złotych brutto):


- Wielofunkcyjne boisko pod "balonem"                        104,00             200,00
- Ligowe boisko ze sztuczną nawierzchnią
  bez oświetlenia                                                          16,00             300,00
- Ligowe boisko ze sztuczną nawierzchnią
  z oświetleniem                                                         103,00             420,00
- Ligowe boisko naturalne                                             12,00             200,00
- Głowna płyta boiska na stadionie głównym
  bez oświetlenia                                                      1 188,00          2 500,00
- Głowna płyta boiska na stadionie głównym
  z oświetleniem                                                       2 376,00          4 000,00

Fot. MCH/ZIS


[galeria:321]