O zabezpieczeniu trasy i bezpieczeństwie podczas 12. Cracovia Maraton

Koordynatorem ds. zabezpieczenia trasy i bezpieczeństwa 12. Cracovia Maraton jest Andrzej Batko, który zajmuje się tymi sprawami od pierwszej edycji naszej imprezy w 2002 roku. Od kilku tygodni pod jego kierunkiem odbywają się odprawy i szkolenia, których celem jest jak najlepsze przygotowanie kilkusetosobowego zespołu do wykonania bardzo ważnych dla sprawnego przebiegu maratonu zadań.

- Spotykamy się regularnie z dowódcami i przedstawicielami różnych służb mundurowych - mówi Andrzej Batko. - W tym roku zaangażowaliśmy ponad 600 osób, nie licząc policjantów ruchu drogowego oraz prewencji. Są w tej dużej grupie: pracownicy ochrony, strażnicy miejscy, harcerze, strażacy Państwowej Straży Pożarnej, słuchacze Szkoły Aspirantów Pożarnictwa, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej. Prowadzimy cały czas odprawy i szkolenia, uwzględniamy w nich wszystkie kwestie mające przede wszystkim związek z bezpieczeństwem zarówno zawodników jak i widzów w trakcie maratonu.
Po raz kolejny spotkaliśmy się 16 kwietnia, dzień po tragicznych wydarzeniach podczas maratonu w Bostonie i wtedy, wyznaczając sobie określone zadania, w sposób szczególny zwróciliśmy uwagę na pewne nasze obowiązki. Postanowiliśmy więc poszerzyć rolę osób biorących udział w zabezpieczeniu. Będą nie tylko pilnować porządku, kontrolować ruch, ale zwrócą również baczną uwagę na to, co się będzie działo w polu ich działania.
Mamy już dokładnie opracowany i wielokrotnie już sprawdzony system komunikowania się między sobą a także z odpowiednimi służbami.

Spodziewamy się stuprocentowego wzrostu liczby uczestników w odniesieniu do dwóch ostatnich lat, dlatego zaangażowaliśmy więcej osób do zabezpieczenia maratonu. Trasę podzieliliśmy na osiem odcinków, na każdym z nich wytypowaliśmy różne rodzaje zagrożeń. I każdemu odcinkowi nadane zostały pewne priorytety. Największym wyzwaniem będą dla nas rejony startu i mety.

Zwiększył się limit czasu na pokonanie dystansu 42 km i 195 m z 5 godzin i 30 minut na 6 godzin i 15 minut. I w związku z tym musieliśmy dokonać szeregu zmian w organizacji ruchu. Chodzi nam o to, aby te zmiany były jak najmniej dotkliwe dla użytkowników dróg czy osób korzystających z komunikacji miejskiej. Gdy bieg przeniesie się na teren Nowej Huty, odblokujemy wówczas ulice w centrum Krakowa. Po zakończeniu maratonu, najszybciej jak to tylko będzie możliwe, przywrócimy normalny ruch. O wszystkich zmianach poinformujemy w specjalnych komunikatach.


Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, zajmujący się w imieniu Gminy Miejskiej Kraków organizacją 12. Cracovia Maraton zwrócił się do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, Komendanta Straży Miejskiej oraz Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo podczas maratonu w Krakowie 27 i 28 kwietnia w związku z wydarzeniami, do jakich doszło w trakcie maratonu w Bostonie.