Nowy operator „Orlika” przy ulicy Fortecznej

Klub Sportowy Orzeł Piaski Wielkie został nowym operatorem kompleksu boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Fortecznej 75 w Krakowie.

28 lutego 2014 roku pomiędzy Gminą Miejską Kraków a KS Orzeł Piaski Wielkie została podpisana umowa użyczenia nieruchomości  na czas nieoznaczony na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa.

 

„Orlik” przy ul. Fortecznej jest jednym z czternastu tego typu obiektów w Krakowie, wybudowanym w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.  Kompleks sportowy na osiedlu Kliny oddano do użytkowania 24 listopada 2010 r.

 

Oprócz boiska piłkarskiego (62x30 m) o nawierzchni z trawy syntetycznej jest tam także boisko wielofunkcyjne (32,1x19.1 m) o nawierzchni poliuretanowej do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz modułowe zaplecze szatniowo-sanitarne.