Archiwum wyników

21.10.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. NZ.273.141.2013.AMA

Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej KS Orzeł Piaski Wielkie przy ul. Niebieskiej 15 w Krakowie, na terenie działek nr 206 obr 60 Podgórze i 201/7 obr  62 Podgórze, z wykorzystaniem istniejących wykonanych elementów konstrukcji wraz z…

07.06.2013

Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.86.2013.RZA

Organizacja turnieju siatkówki plażowej ORLEN BEACH VOLLEY Tour 2013 o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa Znak sprawy: NZ.273.86.2013.RZA

06.06.2013

Uniewaznienie postępowania. Sprawa numer: NZ.273.68.2013.RZA

Budowa dwóch boisk sportowych, bieżni 60 mb, siłowni i urządzeń rekreacyjnych oraz toru do jazdy na rolkach wraz z odprowadzeniem wód opadowych i oświetleniem przy Szkole Podstawowej Nr 53 - ul. Skośna 8 w Krakowie. Etap II - dokończenie budowy boisk wraz z zagospodarowaniem…

05.06.2013

Unieważnienie postępowania. Numer sprawy NZ.273.78.2013.AMA

Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz opracowanie dokumentacji do przetargu, zawierającej kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,…

05.06.2013

Uniewaznienie postępowania. Sprawa numer: NZ.273.70.2013.RZA

Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie - wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu do wymagań funkcjonalnych pomieszczeń technicznych, sanitariatów, siłowni oraz pomieszczeń gastronomii…

14.05.2013

Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.52.2013.RZA

Budowa kompleksu boisk sportowych - Olszanica, ul. Korzeniaka w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.52.2013.RZA.

14.05.2013

Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.57.2013.AMA

Modernizacja boiska sportowego, bieżni oraz skoczni w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 10/Gimnazjum nr 6 na działce nr 226/4 obr. 1 Śródmieście, przy ul. Blachnickiego 1 w Krakowie Numer sprawy: NZ.273.57.2013.AMA.

13.05.2013

Wybór najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy NZ.273.57.2013.AMA

Modernizacja boiska sportowego, bieżni oraz skoczni w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 10/Gimnazjum nr 6 na działce nr 226/4 obr. 1 Śródmieście, przy ul. Blachnickiego 1 w Krakowie Numer sprawy: NZ.273.57.2013.AMA.

13.05.2013

Informacja o unieważnieniu postepowania. Numer sprawy NZ.273.64.2013.AMA

Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz opracowanie dokumentacji do przetargu, zawierającej kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,…

30.04.2013

Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.36.2013.RZA

Budowa dwóch boisk sportowych, bieżni 60 mb oraz fragmentów wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z odprowadzeniem wód opadowych i oświetleniem przy Gimnazjum nr 24 przy ul. Montwiłła Mireckiego 29 w Krakowie - etap 1: Budowa dużego boiska wielofunkcyjnego. Znak sprawy:…