Archiwum ogłoszeń

04.06.2018

Przetarg nieograniczony NZ.273.125.2018.RZA

ZIS

Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie

09.05.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.113.2018.AMA

ZIS

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie OSKF ORZEŁ Sidzina ul. Działowskiego 1 w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej na nawierzchni poliuretanowej wraz z elementami towarzyszącymi.

08.05.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.110.2018.AMA

ZIS

Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 ul. Kamieńskiego 49 w Krakowie. Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego, w tym m.in. budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią- trawa, budowa bieżni, skoczni do skoku w dal, wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod siłownią…

08.05.2018

Przetarg nieograniczony NZ.273.111.2018.RZA

ZIS

Modernizacja wnętrza hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie w zakresie holu wejściowego oraz pomieszczeń biurowych

09.04.2018

Przetarg nieograniczony NZ.273.88.2018.RZA

ZIS

Program rewitalizacji boisk przyszkolnych - boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 12, ul. Telimeny 9 w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową wraz z elementami towarzyszącymi

06.04.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.87.2018.AMA

ZIS

Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej: projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz opracowanie materiałów do przetargu, zawierających: kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,…

05.04.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.82.2018.AMA

ZIS

Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie boisko przy Szkole Podstawowej nr 162 ul. Stojałowskiego 31 w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową wraz z elementami towarzyszącymi.

05.04.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.83.2018.RZA

ZIS

Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie - boiska przy SP Nr 111, ul. Bieżanowska 204 w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową wraz z elementami towarzyszącymi.

30.03.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.80.2018.RZA

ZIS

Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie

29.03.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.79.2018.AMA

ZIS

Budowa basenu przy ul. Eisenberga w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu.