Archiwum ogłoszeń

07.12.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.297.2018.RZA

ZIS

Przeglądy eksploatacyjne wraz z naprawą serwisową urządzeń dźwigowych na Stadionie Miejskim im. Reymana w Krakowie

29.11.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.294.2018.RZA

ZIS

Dostawa 4 serwerów monitoringu CCTV IP i oprogramowania dla 486 kanałów wizyjnych na Stadion Miejski im. Reymana w Krakowie

28.11.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.292.2018.AMA

ZIS

Dostawa paliw do samochodów na potrzeby ZIS w Krakowie.

27.11.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.289.2018.RZA

ZIS

Dostawa powłok balonowych na obiekt boiska sztucznego przy ul. Bulwarowej w Krakowie

22.11.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.284.2018.AMA

ZIS

Remont hali basenowej OSiR Kolna w zakresie wymiany płytek na plaży basenu i ścianach. Kraków ul. Kolna 2.

30.10.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.258.2018.AMA

ZIS

Budowa szybu windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie wraz z koniecznością przebudowy fragmentu budynku.

26.10.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.257.2018.RZA

ZIS

Dostawa systemu nagłośnienia trybuny południowej Stadionu Miejskiego im. Reymana w Krakowie.

16.10.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.248.2018.AMA

ZIS

Wymiana sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej - Orlik przy ul. Myśliwskiej 67 w Krakowie

01.10.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer NZ.273.228.2018.RZA

ZIS

Dostawa 19 sztuk traktorów do utrzymania murawy na obiektach sportowych zlokalizowanych w Krakowie.

25.09.2018

Przetarg nieograniczony NZ.273.222.2018.RZA

ZIS

Dostawa kontenerów na obiekty sportowo-rekreacyjne na terenie Krakowa.