Wyniki

20.02.2019

Informacja o wyborze oferty NZ.273.22.2019.AMA

ZIS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Przeprowadzenie kampanii i usług reklamowych w związku z promocją imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

20.02.2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.23.2019.RZA

ZIS

Dotyczy: Obsługa cateringowa wydarzeń i imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

15.02.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.26.2019.RZA

ZIS

Opracowanie projektów oraz wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

11.02.2019

Informacja o wyborze oferty NZ.273.1.2019.AMA

ZIS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Prowadzenie profili Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter.

08.02.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.4.2019.RZA

ZIS

Dotyczy: Wynajem wraz z serwisem toalet przenośnych, umywalek, kontenerów prysznicowych z przyczepami grzewczymi na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

06.02.2019

Informacja o wyborze oferty NZ.273.12.2019.AMA

ZIS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Wykonanie medali na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

05.02.2019

Informacja o wyborze oferty NZ.273.6.2019.AMA

ZIS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Ochrona osób i mienia podczas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

31.01.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.7.2019.RZA

ZIS

Dotyczy: Opracowanie projektów oraz wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.7.2019.RZA.

30.01.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.5.2019.RZA

ZIS

Wynajem barier ochronnych wraz z transportem i ustawieniem na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

20.12.2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.298.2018.AMA

ZIS

Całodobowa ochrona obiektu stadionu miejskiego im. H. Reymana przy ul. Reymonta 20 w Krakowie, w roku 2019