Wyniki

16.02.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.20.2018.AMA

ZIS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Wykonanie medali na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

15.02.2018

Informacja o wyborze oferty NZ.273.23.2018.AMA

ZIS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Ochrona osób i mienia podczas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

09.02.2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.16.2018.AMA

ZIS

Zakup koszulek bawełnianych na potrzeby imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie w 2018 roku

08.02.2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.15.2018.AMA

ZIS

Montaż i demontaż nośników reklamowych podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

08.02.2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.17.2018.RZA

ZIS

Zapewnienie cateringu podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

07.02.2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.14.2018.RZA

ZIS

Obsługa techniczna imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

06.02.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.191.2017.AMA

ZIS

Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 40 ul. Pszczelna 13 w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.191.2017.AMA.

31.01.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.12.2018.AMA

ZIS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Tłumaczenia tekstów na potrzeby organizacji imprez sportowych oraz realizacji bieżących zadań ZIS.

30.01.2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.11.2018.RZA

ZIS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie w zakresie trybun teleskopowych.

29.01.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer: NZ.273.10.2018.RZA

ZIS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wynajem i serwis toalet przenośnych, kontenerów prysznicowych z przyczepami grzewczymi, umywalek oraz barier ochronnych na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.