Wyniki

19.06.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.125.2018.RZA

ZIS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie. Znak sprawy: NZ.273.125.2018.RZA

08.06.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.110.2018.AMA

ZIS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: . Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 ul. Kamieńskiego 49 w Krakowie. Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego, w tym m.in. budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią- trawa, budowa…

07.06.2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.111.2018.RZA

ZIS

Modernizacja wnętrza hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie w zakresie holu wejściowego oraz pomieszczeń biurowych.

07.06.2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.113.2018.AMA

ZIS

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie OSKF ORZEŁ Sidzina ul. Działowskiego 1 w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej na nawierzchni poliuretanowej wraz z elementami towarzyszącymi

22.05.2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.27350.2018.RZA

ZIS

Dotyczy: Budowa zaplecza klubowego KS Wróblowianka przy ul. Wróblowickiej w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą.

21.05.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.80.2018.RZA

ZIS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie.

16.05.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.24.2018.RZA

ZIS

Dotyczy: Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza w Krakowie.

14.05.2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.45.2018.RZA

ZIS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora 12A w Krakowie.

14.05.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.38.2018.AMA

ZIS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 40 ul. Pszczelna 13 w Krakowie.

10.05.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.79.2018.AMA

ZIS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. : Budowa basenu przy ul. Eisenberga w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu