Wyniki

18.12.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.293.2018.RZA

ZIS

Dotyczy: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych.

18.12.2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.295.2018.AMA

ZIS

Ochrona budynku biurowego Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 10

17.12.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.297.2018.RZA

ZIS

Dotyczy: Przeglądy eksploatacyjne wraz z naprawą serwisową urządzeń dźwigowych na Stadionie Miejskim im. Reymana w Krakowie.

13.12.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.283.2018.RZA

ZIS

Dotyczy: Modernizacja obiektów KS Armatura - wykonanie chodników, dojść i ciągów pieszych do istniejących kontenerów przy ul. Chmielnej w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj.

11.12.2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.284.2018.AMA

ZIS

Remont hali basenowej OSiR Kolna w zakresie wymiany płytek na plaży basenu i ścianach. Kraków ul. Kolna 2

10.12.2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.294.2018.RZA

ZIS

Dostawa 4 serwerów monitoringu CCTV IP i oprogramowania dla 486 kanałów wizyjnych na Stadion Miejski im. Reymana w Krakowie

07.12.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.292.2018.AMA

ZIS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw do samochodów na potrzeby ZIS w Krakowie

07.12.2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.289.2018.RZA

ZIS

Dotyczy: Dostawa powłok balonowych na obiekt boiska sztucznego przy ul. Bulwarowej w Krakowie.

20.11.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.258.2018.AMA

ZIS

Budowa szybu windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie wraz z koniecznością przebudowy fragmentu budynku.

20.11.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.257.2018.RZA

ZIS

Dostawa systemu nagłośnienia trybuny południowej Stadionu Miejskiego im. Reymana w Krakowie. Część 1: Dostawa głośników. Część 2: Dostawa osprzętu do nagłośnienia.