Wyniki

17.10.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.222.2018.RZA

ZIS

Dostawa kontenerów na obiekty sportowo-rekreacyjne na terenie Krakowa. Część 1: Dostawa kontenera szatniowego dla SOKS Płomień Kostrze. Część 2: Dostawa kontenera dla LKS Złomex Branice.

16.10.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.228.2018.RZA

ZIS

Dostawa 19 sztuk traktorów do utrzymania murawy na obiektach sportowych zlokalizowanych w Krakowie

09.10.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.218.2018.AMA.

ZIS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie - bieżnia przy Szkole Podstawowej nr 111, ul. Bieżanowska 204 w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj

02.10.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.217.2018.AMA

ZIS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Budowa szybu windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie wraz z koniecznością przebudowy fragmentu budynku.

01.10.2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.185.2018.AMA

ZIS

„Budowa basenu przy ul. Eisenberga w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu.” Znak sprawy: NZ.273.185.2018.AMA

20.09.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.204.2018.RZA

ZIS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa kontenerów na obiekty sportowo-rekreacyjne na terenie Krakowa. Znak sprawy: NZ.273.204.2018.RZA Część 2: Dostawa kontenera szatniowego dla SOKS Płomień Kostrze. Część 3: Dostawa kontenera dla LKS Złomex…

20.09.2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.204.2018.RZA

ZIS

Dotyczy: Dostawa kontenerów na obiekty sportowo-rekreacyjne na terenie Krakowa. Część 1: Dostawa kontenera szatniowo-magazynowo-sanitarnego na potrzeby modernizacji kompleksu boisk typu Orlik - os. Złotej Jesieni.

20.09.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.210.2018.AMA

ZIS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: Modernizacja hali basenowej KS Korona w zakresie instalacji osuszającej.

18.09.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.202.2018.AMA

ZIS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie - obiektów sportowych przy Zespole Szkół Poligraficzno Medialnych, os. Tysiąclecia 38 w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana…

18.09.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.145.2018.RZA

ZIS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie.