Wyniki

18.04.2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.66.2018.RZA

ZIS

Dotyczy: Program rewitalizacji boisk przyszkolnych - boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, os. Oświecenia 30 w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznych na nawierzchnie poliuretanowe wraz z elementami towarzyszącymi.

18.04.2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.65.2018.RZA

ZIS

Dotyczy: Program rewitalizacji boisk przyszkolnych - boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2, os. Teatralne 35 w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową wraz z elementami towarzyszącymi.

16.04.2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.62.2018.RZA

ZIS

Dotyczy: Program rewitalizacji boisk przyszkolnych - boiska przy SP Nr 86, os. Jagiellońskie 18 w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową wraz z elementami towarzyszącymi.

09.04.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.55.2018.RZA

ZIS

Dotyczy: Modernizacja wnętrza hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie w zakresie holu wejściowego oraz pomieszczeń biurowych.

30.03.2018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.59.2018.RZA

ZIS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wynajem namiotów na potrzeby organizacji imprez biegowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

22.03.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.32.2018.AMA

ZIS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej: projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz opracowanie materiałów do przetargu, zawierających: kosztorysy…

21.03.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.43.2018.AMA

ZIS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Tłumaczenia tekstów na potrzeby organizacji imprez sportowych oraz realizacji bieżących zadań Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

21.03.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.46.2018.RZA

ZIS

Program rewitalizacji boisk przyszkol-nych - boisko przy SP Nr 101, os. Jagiellońskie 9 w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznych na nawierzchnię poliuretanową wraz z elementami towarzyszącymi.

20.03.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyNZ.273.35.2018.AMA

ZIS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej NR 151, ul. Lipińskiego 2 w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą…

20.03.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.41.2018.RZA

ZIS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: Program rewitalizacji boisk przyszkolnych - boisko przy SP Nr 27, ul. Podedworze 16 w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznych na nawierzchnię ze sztucznej trawy…