Ogłoszenia

09.04.2018

Przetarg nieograniczony NZ.273.88.2018.RZA

ZIS

Program rewitalizacji boisk przyszkolnych - boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 12, ul. Telimeny 9 w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową wraz z elementami towarzyszącymi

06.04.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.87.2018.AMA

ZIS

Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej: projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz opracowanie materiałów do przetargu, zawierających: kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,…

05.04.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.82.2018.AMA

ZIS

Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie boisko przy Szkole Podstawowej nr 162 ul. Stojałowskiego 31 w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową wraz z elementami towarzyszącymi.

05.04.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.83.2018.RZA

ZIS

Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie - boiska przy SP Nr 111, ul. Bieżanowska 204 w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową wraz z elementami towarzyszącymi.

30.03.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.80.2018.RZA

ZIS

Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie

29.03.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.79.2018.AMA

ZIS

Budowa basenu przy ul. Eisenberga w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu.

29.03.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.78.2018.AMA

ZIS

Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie - boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 4 w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznych na nawierzchnię ze sztucznej trawy wraz z elementami towarzyszącymi.

28.03.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.77.2018.AMA

ZIS

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Zesławice w Krakowie.

22.03.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.69.2018.AMA

ZIS

Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 ul. Kamieńskiego 49 w Krakowie. Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego, w tym m.in. budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią- trawa, budowa bieżni, skoczni do skoku w dal oraz ciągów pieszych wraz niezbędną infrastrukturą…

19.03.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.61.2018.RZA

ZIS

Budowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 49 - ul. Montwiłła Mireckiego w Krakowie.