Ogłoszenia

22.02.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.46.2018.RZA

ZIS

Program rewitalizacji boisk przyszkolnych - boisko przy SP Nr 101, os. Jagiellońskie 9 w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznych na nawierzchnię poliuretanową wraz z elementami towarzyszącymi.

22.02.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.45.2018.RZA

ZIS

Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora 12A w Krakowie.

21.02.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.43.2018.AMA

ZIS

Tłumaczenia tekstów na potrzeby organizacji imprez sportowych oraz realizacji bieżących zadań Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

21.02.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.41.2018.RZA

ZIS

Program rewitalizacji boisk przyszkolnych - boisko przy SP Nr 27, ul. Podedworze 16 w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznych na nawierzchnię ze sztucznej trawy wraz z elementami towarzyszącymi.

20.02.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.40.2018.AMA

ZIS

Ochrona budynku biurowego Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 10.

20.02.2018

Przetarg nieograniczony NZ.273.39.2018.RZA

ZIS

Wykonanie usługi pomiaru czasu podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

20.02.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.38.2018.AMA

ZIS

Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 40 ul. Pszczelna 13 w Krakowie.

16.02.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.37.2018.AMA

ZIS

Przeprowadzenie kampanii i usług reklamowych w związku z promocją imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

15.02.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.36.2018.AMA

ZIS

Dostawa koszulek technicznych na potrzeby imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie w 2018 roku.

14.02.2018

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.35.2018.AMA

ZIS

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 151, ul. Lipińskiego 2 w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą towarzyszącą.