Narodowe Centrum Rugby 7 już działa: boiska nie tylko dla olimpijczyków

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski dokonał w piątek, 14 listopada 2014 roku otwarcia Narodowego Centrum Rugby 7 na osiedlu Lubocza.

Kompleks przy ul. Karola Darwina 49a, w Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie tworzą: trawiaste boisko główne (100x70 m) z przeznaczeniem do gry w rugby, które może być wykorzystywane  także do gry w piłkę nożną, treningowego boiska (60x30 m) ze sztuczną trawą, boiska wielofunkcyjnego (32,10x19,10 m) o nawierzchni poliuretanowej do innych gier zespołowych (koszykówka, siatkówka) i organizowania plenerowych imprez widowisko-rekreacyjnych oraz budynku zaplecza szatniowo-socjalnego ze świetlicą. 

 

2 boiska mają sztuczne, oświetlenie -  boisko główne o średnim natężeniu 200 luksów, a treningowe - 125 luksów. Wokół głównego boiska ustawiono 6 masztów oświetleniowych, wokół treningowego - 4 maszty.  Przy boisku głównym znajdują się modułowe trybuny dla 210 widzów. Istnieje możliwość powiększenia widowni.

 

- Kiedy kilka lat temu młodzież z osiedla Oświecenia postanowiła grać w rugby, nigdy chyba nie przypuszczała, że będzie miała taki obiekt. Kiedy starania o boisko zaczęły się finalizować, nikt nie sądził, ze inwestycja zostanie wpisana na listę ministerialną jako Narodowe Centrum Rugby 7 – powiedział podczas piątkowej uroczystości Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. – Powstał, jak widać, piękny kompleks boisk z okazałym budynkiem po to, aby nie tylko rugbiści, którzy z tego co wiem, od Rio de Janeiro będą uczestniczyć w igrzyskach olimpijskich, ale również okoliczni mieszkańcy i młodzież Dzielnicy XVII będą mogli tu ćwiczyć i rozwijać sportowe pasje. Chciałbym bardzo podziękować tym, którzy przyczynili się do powstania Centrum, zarówno wykonawcy – firmie Krisbud, jak i Zarządowi Infrastruktury Sportowej z panem dyrektorem Krzysztofem Kowalem i panem radnym Wojciechem Wojtowiczem, który za budowę tego obiektu odpowiadał, ale przede wszystkim panu radnemu Tomaszowi Urynowiczowi, który używając kolokwialnego określenia za tym chodzi i potem, jako przewodniczący komisji sportu, dopiął swego, Narodowe Centrum Rugby 7 na osiedle Lubocza jest przykładem na to, że w Krakowie dbamy także  o rozwój sportu na obrzeżach miasta.


Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski przekazał symboliczny klucz Marianowi Wójcikowi - prezesowi Nowa Huta Rugby Klubu, a młodym adeptom tej dyscypliny sportu - zestaw piłek właśnie do gry w rugby.

 

Przedstawiciele firmy Krisbud wręczyli natomiast piłki do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.

 

W otwarciu NCR 7 uczestniczyli również sekretarz generalny Polskiego Związku Rugby Grzegorz Borkowski oraz parlamentarzyści i samorządowcy. 

 

Za nowoczesny obiekt podziękował - w imieniu społeczności lokalnej - przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie Stanisław Madej.  Poświęcenia Centrum dokonał ks. prałat dr Jan Abrahamowicz - proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie Na Wzgórzach.

 

W ramach inwestycji, oprócz boisk i budynku zaplecza,  wykonano m.in.  wewnętrzną linię zasilającą do budynku,  wybudowano instalację kanalizacji sanitarnej, instalację odwodnienia boisk i kanalizacji opadowej ze zbiornikiem retencyjnym oraz wykonano szereg innych prac. Wyremontowana została droga wewnętrzna, na terenie obiektu powstały ciągi piesze i miejsca parkingowe.

 

Głównym wykonawcą NCR 7 była - wyłoniona w przetargu nieograniczonym - firma Krisbud sp. z o.o. z Trzebini, według projektu przygotowanego przez Annę Kuzon-Grzywnę  i Piotra Grzywnę z krakowskiej Pracowni Projektowej Verte. Inwestycję nadzorował Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.


Użytkownikiem/operatorem obiektu jest Nowa Huta Rugby Klub  na podstawie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z Gminą Miejską Kraków,  reprezentowaną przez ZIS.

 

W NCR 7 Polski Związek Rugby będzie organizował zgrupowania kadry. Korzystać z kompleksu będą również mieszkańcy Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie a także inne kluby i stowarzyszenia w porozumieniu i na zasadach ustalonych z operatorem - Nowa Huta Rugby Klubem.

 

Całkowity koszt budowy Narodowego Centrum Rugby 7  na os. Lubocza wyniósł 6 811 213,11 zł  brutto, w tym 3 736 101,11 zł z budżetu Gminy Miejskiej Kraków oraz 3 000 000, 00 zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki - z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i  75 112, 00 zł dofinansowania na kolektory słoneczne (tzw. solary) z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - ze środków unijnych.  

 

Fot. MCH/ZIS