Nabór partnerów zagranicznych do wspólnej realizacji projektu został zakończony

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie jako reprezentant Gminy Miejskiej Kraków, będącej Wnioskodawcą (podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie) w ramach Działania 8.2 - ?Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy" Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, informuje, że w dniu 23 czerwca 2010 roku został zakończony otwarty nabór partnerów zagranicznych do wspólnej realizacji projektu.

W odpowiedzi na ogłoszenie złożone zostały 4 oferty przez następujące podmioty działające w imieniu zagranicznych partnerów:

1. Polsko-Niemiecka Izba Gospodarcza (Polska, Niemcy);
2. Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (Polska, Wielka Brytania);
3. Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (Polska, Francja);
4. Konsorcjum polsko-holenderskie skupiające następujące podmioty: Institute for Housing and Urban Development Studies, Holandia (podmiot wiodący), Rebel Group Advisory, Holandia i Collect Consulting, Polska (partner Konsorcjum).

Trwa analiza formalna i merytoryczna złożonych ofert.

Ze względu na konieczność weryfikacji i przeprowadzenia dokładnej analizy oraz uzupełnienia przez wszystkich oferentów wymaganej dokumentacji Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie informuje, że ostateczne wyniki dotyczące naboru zostaną ogłoszone w terminie do 14 dni od ukazania się niniejszej informacji.