Modernizacja sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie ? wymiana tafli sztucznego lodowiska. Numer sprawy 16/IV/20

(data publikacji: 6.05.2010) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZIS/R/0066/10/NZ/AMA/1066
Kraków, dnia 06.05.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania Modernizacja sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7 w Krakowie - wymiana tafli sztucznego lodowiska. Numer sprawy 16/IV/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przeprowadzono w trybie licytacji elektronicznej.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.11-8, 45.23.10.00-5

Wybrano ofertę Obróbka i Montaż Urządzeń do Celów Sportowych
                              Wojciech Galisz, 44-337 Jastrzębie Zdrój, ul. Cieszyńska 126 A

Cena wybranej oferty: 2.160.000,00 złotych brutto.

Uzasadnienie wyboru: w/w Wykonawca przystąpił do licytacji i zaoferował najniższą cenę.

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.