MODERNIZACJA BUDYNKU ZAPLECZA KS PRĄDNICZANKA

Modernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego KS Prądniczanka przy ul. Św. Andrzeja Boboli 5 w Krakowie.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA