Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 31 przy ul. Prusa w Krakowie

Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 31 przy ul. Prusa w Krakowie obejmowała odtworzenie zniszczonego podczas budowy sali gimnastycznej placu do gier zespołowych.
Boisko wykonano w nowoczesnej technologii syntetycznej-poliuretanowej na podbudowie z kruszyw z funkcjami do gry w siatkówkę, piłkę nożną i koszykówkę.