Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy ZSO Nr 17