MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie części terenu WKS Wawel – od strony południowo - wschodniej i fragmentu części centralnej – przy granicy z działką Politechniki Krakowskiej.

Na terenie tym planowane jest urządzenie parku, nawiązującego w ogólnym zarysie do koncepcji opracowania zagospodarowania fragmentu terenu WKS Wawel – Młynówka Królewska, opracowanej poprzez zespół pracowników Wydziału Architektury Krajobrazu pod kierunkiem prof. Agaty Zachariasz, z elementami sportowo rekreacyjnymi i przeznaczonymi dla dzieci. (dwa boiska – jedno do siatkówki, drugie do koszykówki – połówka pola gry, siatkonogi i badmintona, wielopokoleniowy plac zabaw w ramach programu „Smoczy Skwer”, ścieżka biegowa wraz z placykami dla urządzeń do ćwiczeń fitness i siłowych i ścianką wspinaczkową.W ramach wyposażenia parku przewiduje się montaż elementów małej architektury – ławek, koszy na śmieci, tablic z regulaminem, trejaży i pergol dla pnączy.

W związku z udostępnieniem przedmiotowego fragmentu terenu klubu przewiduje się przebudowę istniejącego ogrodzenia od strony ciągu pieszo rowerowego „Młynówka Królewska” i od strony południowej oraz wykonanie nowych wejść – schodów terenowych od strony „Młynówki Królewskiej".

 

Przewidywany koszt inwestycji - I etap ok.  2 000 000 zł.

                                               II etap ok.  2 000 000 zł.

 

Przewidywany termin zakończenia I etapu - czerwiec 2015.

Przewidywany termin zakończenia II etapu - wrzesień 2015.

 

Wykonawca I etapu - KRISBUD.

Wykonawca II etapu - Włomex

 

Autor projektu - mgr inż. arch. Joanna Kołodziej.

Inspektor Nadzoru ZIS - mgr inż. Waldemar Wołek.